Talkhees sifatu salaatu an-Nabiyy ﷺ av Imam al-Albani (rahimahullah)

bilde (3)

 

Med Allahs hjelp og støtte presenterer vi herved den norske oversettelsen av boka “Talkhees sifatu salaatu an-Nabiyy ﷺ” av Imam Muhammad Nasirudeen al-Albani -rahimahullah-. Denne boka er en forkortelse av hans berømte bok “Sifatu salah”. Denne korte boka gir en fin oversikt over hvordan bønnen skal utføres slik Profeten pleide å utføre den. Vi håper denne boka vil komme mange til stor nytte in shaa Allah.

Måtte Allah belønne Sheikh al-Albani for jobben han gjorde for å tjene Allahs religion. Måtte Allah gi ham jannatul firdaws.

Ameen

Forkortelse av beskrivelse av bønnen til Profeten  (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen, og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å spre Hans budskap og religion. Ameen.

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe og støtte oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Husk oss og Ummah i dine dua!

RAMADAN MUBARAK

ramadan_mubarak-1

Koran & Sunna Forlag og Blogg ønsker alle muslimer i Norge og verden rundt Ramadan Mubarak. Måtte Allah gjøre denne ramadan til den beste vi har fastet hittil. Måtte Allah gi oss styrke til å utføre så mange gode gjerninger vi kan. Måtte Allah gi oss styrke til å slutte med syndene vi gjør og alle dårlige vaner vi har. Måtte Allah redde oss fra helvete og belønne oss med Jannatul firdaws. Ameen.

Husk oss og alle muslimer, særlig de i nød, i dine du’a. BarakaAllah feekum.

Møtet med Allah

hagen

وحى على يوم المزيد الذى به *** زيارة رب العرش فاليوم موسم

فبينا همو فى عيشهم وسرورهم *** وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم

إذا هم بنور ساطع أشرقت له *** بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم

رب السماوات جهرة *** فيضحك فوق العرش ثم يكلم

سلام عليكم يسمعون جميعهم *** بآذانهم تسليمه إذ يسلم

يقول سلونى ما اشتهيتم فكل ما *** تريدون عندى أننى أنا أرحم

فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا *** فأنت الذى تولى الجميل وترحم

فيعطيهمو هذا ويشهد جمعهم *** عليه تعالى الله فالله أكرم

فيا بائعا هذا ببخس معجل *** كأنك لا تدرى ؛ بلى سوف تعلم

فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة *** وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم

Og skynd deg til Dagen av økningen som i den er besøket til Herren over tronen, for den dagen er en begivenhet

Og mens de er i deres liv og glede Og deres mat blir forsynt og delt for dem

Er de plutselig ved et omfattende lys som ved dens kanter Hagene skinner, og det innbilles ikke (det er realitet)

Herren over himlene viser seg frem for dem, Og Han ler over tronen og deretter snakker

“Fred være over dere” de hører alle sammen Med deres ører Hans hilsen idet Han hilser

Han sier spør meg det dere begjærer For alt dere ønsker er hos meg, Sannelig er jeg den mest Nåderike

Så de sa alle sammen vi spør deg om (din) fornøyelse For sannelig du er den som gir skjønnhet og benåder

Så gir Han dem dette og bevitner Dem deres samling, Opphøyd er Allah for Allah er den mest Generøse

Å du som kjøper det ynkelige og hastende (dvs. Dunya), Det er som om du ikke vet, men sannelig skal du vite!

Hvis du ikke vet så er dette en katastrofe Og hvis du vet så er katastrofen enda stø

Og skynd deg til Dagen av økningen som i den er besøket til Herren over tronen, for den dagen er fastsatt

Og mens de er i deres liv og glede Og deres mat blir forsynt og delt for dem

Er de plutselig ved et omfattende lys som ved dens kanter Hagene skinner, og det innbilles ikke (det er realitet)

Herren over himlene viser seg frem for dem, Og Han ler over tronen og deretter snakker

“Fred være over dere” de hører alle sammen Med deres ører Hans hilsen idet Han hilser

Han sier spør meg det dere begjærer For alt dere ønsker er hos meg, Sannelig er jeg den mest Nåderike

Så de sa alle sammen vi spør deg om (din) fornøyelse For sannelig du er den som gir skjønnhet og benåder

Så gir Han dem dette og bevitner Dem deres samling, Opphøyd er Allah for Allah er den mest Generøse

Å du som kjøper det ynkelige og hastende (dvs. Dunya), Det er som om du ikke vet, men sannelig skal du vite!

Hvis du ikke vet så er dette en katastrofe Og hvis du vet så er katastrofen enda større!

[ Ibn Al Qayyims dikt ( et utdrag) ]

REFLEKTER OVER DETTE!

REFLEKTER OVER DETTE!

Thawban -måtte Allah være fornøyd med ham- fortalte at Profeten ﷺsa:

«Sannelig, jeg har kjennskap til noen folk av min Ummah som vil komme på dommedagen med gode gjerninger store som fjeller, men Allah vil gjøre alt dette til støv». Da sa Thawban: O Allahs sendebud! Beskriv dem til oss, og fortell oss mer om dem slik at vi ikke blir blant dem mens vi ikke er klar over det. Profeten ﷺsa: «Sannelig de er deres brødre, og de er fra samme bakgrunn som dere, og de ber om natta slik dere ber om natta, men de er folk som når de er alene så begår de det som Allah har gjort haram.»

[Tilnærmet mening, Sunan ibn Majah: 4245, og sh.Al-Albani-rahimahullah- vurderte den som saheeh, se også As-saheehah: 505]

Kjære søsken i Islam vi må passe på hva vi gjør når vi er alene for sannelig Allah ser oss uansett hvor vi er. Dette er en naseeha til meg først og fremst.

En av salaf som het Bilal bin Sa’d -rahimahullah- sa:

«Ikke vær en venn av Allah i det offentlige og Hans fiende i det skjulte.»

[Rapportert av Ibn Abi Dunya i « Al-Ikhlaas wan-niyyah»: 26]

Måtte Allah gi oss taqwa både når vi er blant folk og når vi er alene.

SubhanaAllah tenk på dette

rainforest_paradise__by_rose_petals

SubhanaAllah tenk på dette

Noen ganger så går vi gjennom vidunderlige tider i livet. Disse tidene fester seg fast ved vår hukommelse. Dette er tider hvor man følte seg så lykkelig at det ikke kan beskrives gjennom penn eller lepper. Man ønsker inderlig at det kunne være mulig å spore tiden tilbake slik at man kunne oppleve disse dagene igjen og igjen. Man ønsker virkelig at disse dagene kunne være i evighet. Ved Allah, om du skulle spørre en av oss da han opplevde disse uforglemmelige dagene om han ville forlate denne verden der og da så skulle svaret ha vært et skarpt NEI! Han skulle ha sagt: Kjære deg, la meg være her evig!

Så tenk! Dette er kun snakk om noen få dager som kommer fort og går bort og lar den som opplevde dem sitte igjen med savn og lengsel. Kan du da forestille deg min kjære søsken i Islam hvordan det vil være den gangen vi skal få bo med tillatelsen av Den Barmhjertige, Allah, i paradiset. Når du skal høre noen rope høyt og si: Å Paradisets beboere, dere skal få være og bli i paradiset i evighet uten å dø. Ærlig talt si meg hvordan du vil føle deg da. Der i paradiset vil du ikke oppleve noe ondt i det hele tatt. Ingen sorg. Ingen savn. Ingen frykt. Ingen tristhet. Dette er det stedet Allah inviterer deg og meg og alle mennesker til når Han den Allmektige sa i sura 10: vers 25:

Allah kaller til fredens bolig, og det er i Hans hånd å lede til den rette vei.

Ja, JANNAH er fredens bolig, det er der du skal oppleve den ultimate freden. Der skal du ikke sitte å savne eller lengte etter noe du opplevde i fortida for alt blir bedre og bedre i all evighet. Der vil det ikke være noe rom for å kjede seg for du får nye og bedre opplevelser i all evighet. Derfor sier Allah dette i sura 18:versene 107-108

Men de som tror og lever rettskaffent, dem venter paradisets hager som rastested (107), og der skal de være og bli, og ingen forandring vil de ønske.

Så mine kjære søsken la oss da jobbe hardt for å oppnå JANNAH. La oss holde sammen og hjelpe hverandre til å oppnå dette ultimate målet. For sammen er vi sterkere.

Måtte Allah la oss se verden slik Han beskrev den til oss. Og måtte Allah hjelpe oss med å forberede oss til Akhira. Måtte Allah samle oss i jannatul firdaws. Ameen.

Et ønske fra en mann som døde for over 700 år siden

Riyad-Us-Saliheen-eng

Alle vi, eller de fleste av oss har lest noe av hadithene som står i Riyad as-saliheen. Denne boka kan være for noen av oss den første boka som man har lest og deretter økte den interessen for å søke mer kunnskap. Denne boka kan være den boka vi går tilbake til for å finne rask fram noen hadither som treffer hjertet som en kan påminne seg selv med og andre.
Riyad-as-saliheen har vi alle nyttet fra men mange av oss har glemt et ønske forfatteren ba oss om å legge merke til for over 700 år siden.

Imam An-Nawawee -rahimahullah- skrev i forordet til denne boka:
«Og jeg spør inderlig enhver bror som får nytte av noe i denne boka om å gjøre du’a for meg, og mine foreldre, og mine lærere, og alle våre elskede, og alle muslimer generelt.»

وأَنَا سَائِلٌ أخاً انْتَفعَ بِشيءٍ مِنْهُ أنْ يَدْعُوَ لِي، وَلِوَالِدَيَّ ، وَمَشَايخي ، وَسَائِرِ أَحْبَابِنَا ، وَالمُسْلِمِينَ أجْمَعِينَ

Hvis ikke vi har fullført hans ønske så burde vi gjøre det NÅ. For den beste måten vi kan takke ham og alle andre som strevde for Islam som ikke lenger er blant oss, er ved å gjøre du’a for dem som mye som mulig.
Vi ber Allah å belønne Imam An-Nawawee, hans foreldre, hans lærere, de han elsket mest, og alle muslimer med jannatul firdaws.

Diktet Lamiyyah av Sheikhulislam Ibn Taymiyyah

bilde (5)

Her er ennå et viktig dikt om den islamske troslæren (‘Aqidah) som ble skrevet av den store Imamen, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah (rahimahullah). Dette diktet tar for seg de grunnleggende sidene av ‘Aqidah på en enkel måte. Diktet er kort og lett å pugge og derfor pleide de lærde å oppfordre deres elever til å pugge det og forstå dets budskap. Du kan høre diktet her http://www.aqidah.com/creed/assets/audio/laamiyyah-poem.mp3 , eller søke diktet opp på youtube.

Mange lærde har forklart dette diktet blant dem Sheikh Ahmad bin ‘Abdullah Al-Mardawee, Sheikh Salih Al-Suhaymee.

Her er linken til sharh til Sh.Ahmad Al-Mardawee

http://ia600401.us.archive.org/20/items/waq90890/90890.pdf

Her er linken til sharh til Sh.Salih Al-Suhaymee:

http://www.aqidah.com/creed/assets/docs/sharh-laamiyyah-suhaymee.pdf

Alhamdulillah vi har prøvd å oversette diktet på norsk så godt vi kunne, og vi legger også to andre oversettelser som fantes allerede en på engelsk og en annen på fransk og den originale teksten på arabisk.

Vi ber Allah om å akseptere våre gode gjerninger og vi ber Allah om å belønne Imam ibn Taymiyyah med jannatul firdaws. Ameen

Lamiyyah-arabisk-(LAST NED) 

Lamiyyah-norsk- (LAST NED HER)

Lamiyyah-fransk-(LAST NED HER)

Lamiyyah-engelsk- (LAST NED HER)

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.