Leave a comment

Boken om Fasten (Kitaab as-Siyaam)

FullSizeRender (2)

Fasten er en viktig tilbedelse i Islam. I denne boken får du med deg alt det du trenger å vite om fasten og særlig fasten knyttet til Ramadan som er en av Islams søyler.

Boken er opprinnelig en oversettelse av et kapittel av den berømte fiqh-boka «Al-Wajiz fii fiqhi as sunnah wal kitab al ‘aziz» av Sheikh Dr. Abdul-Azhiim Badawi.

Kitaab-Siyam (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å tjene Hans budskap og religion.

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Leave a comment

Tarawih: Hvor mange rakah skal man be?

tarawih

بسم الله الرحمن الرحيم

            All lovprisning tilhører Allah, og måtte Allahs velsignelser og fred være over Profeten Muhammed (ﷺ), hans familie og alle av hans følgesvenner.

For å fortsette:

Nå har Ramadan kommet igjen alhamdulillah, og da dukker det opp det samme spørsmålet som blir stilt om igjen hvert år: Hvor mange rakah er det i Tarawih? Skal jeg be 8, 20, mer eller mindre? Dette er et spørsmål som ofte forvirrer oss og mange ønsker å vite det som er riktig vedrørende denne saken. I denne korte artikkelen skal vi introdusere noen av de mest kjente meningene blant lærde i vår tradisjon rundt denne saken, og komme frem til en konklusjon som vil tilfredsstille alle.

Vi må først og fremst bestemme hva vi kommer til å bruke som bevis, og hva som er autoritært og autentisk. Det er ingen tvil om at våre hovedkilder er Koranen og Sunnah av Profeten (ﷺ), men det er veldig lett å mistolke disse to hvis man ikke har nok kunnskap. Dermed er den tredje kilden det vi kaller for Ijma, ergo, enigheten av islamske lærde som er kvalifisert til å utlede fiqh fra våre kilder. Når Profeten (ﷺ) ble spurt om hvem det beste folkeslaget eller beste av mennesker var, så svarte han:

«Folket av min generasjon, også dem som vil følge dem (tabiin), også dem som vil følge dem (taba at-tabiin)…»[1]

Denne hadithen viser klart og tydelig at sahabas forståelse av Koran og Sunnah er den mest riktigste, også kommer tabiiens og taba at-tabiiens forståelse av kildene. Dermed er det viktig å fremheve at deres mening i fiqh og generell forståelse av Islam er mer vektlagt enn de senere generasjonene.

I denne artikkelen kommer vi til å presentere tre meninger som er mest kjent og aktuell for oss. Den første er 20 rakah, ekskludert witr.[2] Dette var meningen til Imam Abu Hanifah, ash-Shafi’i og Ahmad ibn Hanbal. Dette var også en av meningene til Imam Malik, men det er mer kjent at han utførte det i 36 rakah, men vi skal ikke fokusere på denne meningen.[3] Deres bevis for denne meningen var begrunnet med at dette var praksisen i tiden til Umar ibn al-Khattab (Måtte Allah være fornøyd med ham), hvor dem pleide å be 23 rakah, inkludert 3 witr.[4]

Den andre meningen er 8 rakah, ekskludert witr. Veldig mange lærde har vedtatt denne meningen, og deres bevis for dette var hadithen av Aisha (Måtte Allah være fornøyd med henne):

«Profeten (ﷺ) pleide ikke å be mer enn 11 rakah i Ramadan eller i andre måneder …»[5]

Den tredje meningen er at tarawih har ingen faste antall, og en kan be så mye som man ønsker. Denne meningen var en av meningene til Imam Ahmad. Senere lærde som ibn Taymiyyah og as-Suyuti støttet også dette. Flere har sagt at dette er den sterkere meningen, men en kan spørre: Hvordan kan den siste meningen være den sterkeste når Aisha (Måtte Allah være fornøyd med henne) klart og tydelig sa at Profeten (ﷺ) ikke ba mer enn 8 ekskludert witr? Dette kan svares ved tre punkter:

  • Som vi sa tidligere i artikkelen, hvordan tolker vi våre kilder? Hvis vi ser hvordan salaf as-salih tolket denne hendelsen, så ba dem mer enn 8 rakah. Dette var demonstrert i tiden til Umar ibn al-Khattab. Faktisk så ba tabiien og khalifah Umar ibn Abd al-Aziz 36 rakah, og det gjorde sønnen til Uthman ibn Affan også (Aban ibn Uthman). Ingen av dem begrenset seg kun til 8.
  • Ofte kan hadith bli forklart av andre hadith. Hadithen til Abdullah ibn Umar (Måtte Allah være fornøyd med ham) viser dette klart og tydelig. Ibn Umar forteller at Profeten (ﷺ) sa:
    «Nattebønnen bør bestå av rakah som er par og par, men hvis en av dere frykter at morgningen er nær, bør han be en rakah som vil gjøre hans bønn i oddetall (witr).»[6] I denne hadithen begrenser ikke Profeten (ﷺ) antall rakah som bes i nattebønnen, eller i tarawih i dette tilfellet.
  • Det er kjent at Profeten (ﷺ) pleide generelt å be 8 rakah, men det er ingenting som tyder på at han forbød å be over det.

Etter å ha observert disse tre meningene som vi har presentert her, og det finnes flere meninger enn disse, så kan man kanskje konkludere med at det ikke er noe begrensning på hvor mange rakah man kan be. Men det er et viktigere poeng som må fremheves her, og det er å vise toleranse og forståelse for de forskjellige meningene som eksisterte blant de tidligste lærde og salaf as-salih. Det er ikke noe galt i å velge en av disse tre meningene, siden det finnes store lærde og bevis fra Sunnah av Profeten (ﷺ) som beviser disse meningene. Ett av problemene som ofte finnes blant den yngre generasjonen er ignoranse og mangel på kunnskap. Et problem som ofte oppstår er at når en av dem har studert noen få år, eller kanskje mindre enn dette, så vil han tro at han kan mer enn lærde som har viet sitt liv til denne religionen for Allahs skyld. Sånne som tenker slik har kanskje verken studert det fundamentale eller lært seg å anerkjenne at det finnes forskjellige meninger blant lærde som er akseptert av massen.

Så den viktigste lærdommen i denne artikkelen er nødvendigvis ikke å finne ut hvilken av disse tre meningene som er mer riktig enn andre, men den viktigste lærdommen å ta med seg er å vise anerkjennelse til mangfoldet av lærdes meninger rundt denne saken. Ved å gjøre dette vil man få mer toleranse overfor andre som ikke følger den meningen som en er komfortabel med.

In the end of the day, bør man allikevel fullføre alle rakah sammen med imamen i moskeen man holder seg til. Dette er grunnet hadithen av Profeten (ﷺ):

«Sannelig, den som står (i bønn) med Imamen inntil han er ferdig, så vil det bli skrevet for ham at han ba hele natten …»[7]

Og man bør generelt dra oftere til moskeen i disse nettene og be tarawih så mye som man kan. Dette fordi Profeten (ﷺ) sa:

«Den som etablerer bønnen i nettene av Ramadan, trofast ut av oppriktig tro og håp om å oppnå Allahs belønning (og ikke for å vise seg frem), vil alle av hans tidligere synder blit tilgitt.»[8]

Konklusjon:

Det er klart og tydelig at det fantes flere meninger blant salaf as-salih, og til og med i sahabas tid vedrørende denne saken. Dermed er det viktig at vi undersøker og studerer fiqh så mye som mulig. Dette vil gi oss mer plass til å akseptere andre meninger, og forstå hvorfor visse lærde kom til visse konklusjoner som ikke er kjent for oss. Sannelig, den største kuren for ignoranse og utoleranse er kunnskap og tålmodighet. Det er mer kjært og verdsatt for oss at vi samler oss sammen i Ramadan og ber tarawih ved siden av hverandre uten å hate hverandre grunnet for noe så lite som dette. Dermed brødre og søstre, dra til tarawih med et stort smil og håp om å oppnå Allahs glede og Hans belønning.

Og Allah vet best.

 

[1] al-Bukhari [6658] og Muslim [2533].

[2] Witr-bønnen består av oddetall, og bes på slutten av tarawih for å avslutte det. Det kan bes i 1, 3, 5, 7… osv. Det er tradisjonelt at man avslutter med tre, og det er ingen problem med det. Allah vet best.

[3] Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wan-Nihayah al-Muqtasid. Eng. overs. Vol. 1, s. 293.

[4] Ibid.

[5] al-Bukhari [2013] og Muslim [783].

[6] Muslim [749].

[7] at-Tirmidhi [806]

[8] al-Bukhari [37] og Muslim [759]. Det er noe uenigheter blant lærde om dette inkluderer store synder. Ifølge ibn al-Mundhir så gjør dette det, men an-Nawawi sa: «Hva som er kjent blant fuqaha er at dette henviser kun til små synder, og ikke store …» Allah vet best, men dette bør allikevel ikke demotivere oss, men heller motivere oss til å utføre denne store gjerningen.

Leave a comment

Gud tilgi meg

 

muslim-man-praying-hands_353396 (1)

“Gud tilgi meg” dette er en setning av stor betydning som vi ofte sier i våre bønn. En setning som vi retter til den allmektige Gud i håp om tilgivelse for våre ugjerninger. En setning som kan være nok til å forandre et menneske totalt. En setning som kan være nok til at Allah lar en entre paradiset. En setning som kan være en grunn til at byrdene våre løftes vekk fra oss. En setning som kan være en grunn til at våre synder viskes bort. Dette er en setning som kommer fra en angrende tjener. En tjener som erkjenner sine feil og mangler. En tjener som vender tilbake til Hans nåderike Skaper, Allah. En tjener som har innsett at han har blitt lurt av djevelen og alle som kaller til det onde.

Men selv etter dette nederlaget av å bli lurt til å falle i synd så har ikke tjeneren mistet håpet. Hvorfor det? Jo fordi tjeneren flyr med to vinger på hans ferd mot det hinsidige (Al-Akhirah). En ving av håp og en ving av frykt. Frykten hans er å møtte den pinlige og smertefulle straffen som venter på de syndefulle. En straff som venter på de som gikk over Guds grenser. De som var arrogante og hovmodige til å høre på Guds befalinger. Den straffen er noe som må tas på alvor. Så når en oppriktig tjener av Allah tenker på denne straffen så er dette i seg selv en drivkraft som driver han alltid tilbake til Gud. For det er kun hos Gud et menneske kan finne trygghet fra denne straffen.

Den andre vingen er håpet. Håpet om å bli tilgitt av vår nåderike, barmhjertige, og tilgivende Allah. Håpet om å bli ønsket velkommen tilbake blant Guds folk. Håpet om å få sine synder visket bort. Håpet om å oppnå Guds tilgivelse som er en grunn til å få Guds barmhjertighet. Guds barmhjertighet er da den ultimate oppnåelsen for det er den som skal være vår inngangsbillett til Jannah. For ingen vil entre paradiset på grunn av de gode gjerningene man gjorde. Det er kun Allahs barmhjertighet som skal få oss til å entre paradiset. Men den barmhjertigheten er for dem som er Gud nær. Den er for dem som går tilbake, gang på gang, til Allah uansett hva de måtte ha gjort. Så håp er en viktig drivkraft som også bringer en tjener tilbake til Allah. Og hos Gud finnes det håp selv for den verste av synderne. Og hvorfor skal ikke det være slik når Allah har kalt synderne tilbake til Ham når Han sa:

Si: Å Mine tjenere som har begått overtredelser mot seg selv, fortvil ikke om Allahs barmhjertighet. Sannelig, Allah tilgir alle synder. Han er visselig den Tilgivende, den Barmhjertige. [Koranen, 39:53]

Så å be Allah om tilgivelse og vende tilbake til Ham er en av de beste gode gjerningene en muslim kan gjøre. Dette er noe selv Profeten ﷺ pleiede å gjøre og oppfordret andre til. I en hadith som ble rapportert av Muslim sa han ﷺ:

O dere mennesker! Vend dere tilbake til Allah og be Ham om tilgivelse for jeg vender tilbake til Ham 100 ganger om dagen. [Sahih Muslim: 2702]

Se subhanaAllah, den beste av alle skapninger. Den beste av alle mennesker gjorde så mye tawbah om dagen. Og han er den som ble tilgitt for alt men fortsatt han gjorde dette. Hva med oss? Vi har dessverre i dag ikke helt forstått hvor viktig tawbah er. Vi må spørre oss om vi virkelig har forstått hva tawbah innebærer. Vi må virkelig forstå at når vi sier «Gud tilgi meg» så må vi mene det. Vi må ikke la det være tomme ord som kommer ut av tunga uten at hjertet er knyttet til dem. Vi må ikke la de ordene komme uten at de har en effekt på oss. For hvis vi sannelig mener det når vi sier «Gud tilgi meg» så skulle vi ha sett at disse ordene bringer med seg mange velsignelser inn i våre liv. Fordi disse ordene er kraftige og mektige når de kommer fra et oppriktig og ærlig hjerte. Og hvorfor skal det ikke være slik når det er nettopp dette som får Allah til å være utrolig fornøyd i hans tjener. For Allah elsker den som spør Ham om tilgivelse og mener det. Og når Allah elsker noen så vil Han sende velsignelser ned til vedkommende.

Så la oss gå inn i oss selv før Ramadan kommer og før vi forlater denne verden. La spørre oss om vi mener det når vi sier «Gud tilgi meg». La oss være oppriktige når vi ber Allah om tilgivelse. Og dette skal vi vise ved å slutte med de ugjerningene vi gjør og bytte dem med gode gjerninger. For sannelig gode gjerninger visker bort dårlige gjerninger.

Allah den allmektige sier:

Sannelig, de gode gjerninger driver de onde bort. [Koranen, 11:114]

 

Leave a comment

“Autopilot” i Salah?

Plain

SubhanaAllah! Har du sett hvordan vi er i salah nå til dags? Måten vi utfører salah som en vane vi bare gjør uten å tenke mye på dens betydning. Vår tilstand i salah kan sammenlignes med et fly og en pilot. Piloten kan sette på “autopilot” og slappe av og flyet vil fly videre av seg selv. Sånn er vi også i Salah, hjertet som skulle være piloten i salah setter på “autopilot” og begynner å tenke på andre ting mens salah pågår. Kroppen bare beveger seg opp og ned, mens hjertet er helt borte i tanker her og der. Og slik en pilot trenger å være våken og slå av autopiloten når han lander og når han tar av, så er vi slik også. Eneste gang hjertet er helt til stedet er når vi sier “Allahu Akbar” for å begynne salah og når vi sier “Assalam alaykum warahmatullahi” for å avslutte salah. Det er virkelig viktig at vi tar dette seriøst og tar tid til å sette oss ned og spørre oss hvordan vi kan forbedre våre bønner for det er det første Allah skal se på av våre gjerninger. Måtte Allah redde oss fra den tilstand vi er i av forsømmelse og la oss være mer konsentrerte og hengivne i våre bønner. Ameeen

Leave a comment

Den glemte forurensning

dp17-co2-forurensing-ill

Forurensning er et ord vi hører ofte. Verden lider mer enn noen gang av den menneskeskapte forurensningen. Den er til å finne overalt. Den har ført til klimaendringer som setter natur og mennesker i fare verden rundt. Skogene, med dens fauna og flora, er på vei til å forsvinne. Vannet har blitt en mangelvare mange steder på grunn av tørke. Jorda blir stadig varmere og verdenshavene stiger opp. Noen øy har allerede blitt visket bort fra verdenskartet av havet. Miljøaktivistene mener at vi går en apokalyptisk fremtid i møte. Dette er skremmende for mange. Men folk flest har virkelig glemt at det er en annen type forurensning som truer oss. Denne forurensingen snakker ikke mange om. Dette er den glemte forurensingen. Det er forurensningen av hjertene nemlig. Hjertene har blitt forurenset åndelig sett. Hat, misunnelse, tap av troen på Gud, grådighet, selvopptatthet, overlegenhet, likegyldighet, synder og flere ting har forurenset hjertene. Denne type forurensning er virkelig den man bør være mest redd for. Fordi den kan føre til katastrofale konsekvenser. Den kan føre til evig fortapelse etter døden. Men hvor er aktivistene som kan minne oss på dette? Vel de er veldig få, men enhver mann og kvinne må være sin egen redningsmann og redde seg selv fra denne forurensningen. Rens hjertet ditt fra alt det som forurenser det, så vil du være lykkelig den dagen du vender tilbake til Allah. Kanskje hvis vi klarer å stoppe forurensingen av hjertene kan vi klare å stoppe forurensningen av verden. For hjertet er stedet godheten i oss starter fra.
Leave a comment

Det beste fra facebook – del 4

bilde (16)

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike

Her er ennå en kort tekstsamling som inneholder diverse påminnelser som ble postet på Facebook

” Det beste fra Facebook – del 4″

Nytt de fine påminnelsene og sett dem i verk i ditt liv

Måtte Allah akseptere dette fra oss

Ameen

Det beste fra facebook 4 (LAST NED HER) 

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Leave a comment

Memento Mori!

Nature_Desert_Dry_tree_in_the_desert_033065_

Hverdag kommer nye mennesker til verden mens andre forlater den. Liv og død er noe vi er konstant vitne til. Men, har du tenkt på det faktumet at du har opplevd det ene og nå venter på det andre. Altså du har opplevd livet for du lever jo nå og det andre som du venter på er jo din død. Alt som skjer rundt deg påminner deg stadig om din egen dødelighet og om dødens nærvær i tilværelsen. Ved å tenke på døden innser du sannheten om alle tingenes forgjengelighet, for ingenting her i livet vil vare evig. Så siden du går din død i møte, må du tenke på to viktige ting. Det første er hva du vil bringe videre med deg i din reise når du bringes tilbake til din Herre. Det andre er hva du skal etterlate deg her på denne jordkloden. Denne jordkloden trenger en arv fra deg, noe godt andre kan leve på og huske deg for og få belønning for. Uansett hva du velger å utføre må jeg påminne deg med det eldgamle latinske ordtaket; «Memento Mori![1]».

[1] Memento mori eller Meménto mori er en latinsk frase som kan oversettes som «husk, du skal dø» eller «husk din dødelighet». [Kilde: Wikipedia]

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.