Alvorligheten av å baksnakke

backbiting

Kort om alvorligheten av å baksnakke – Bevis fra Koran Vers og autentiske Hadith

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

I Allahs navn, Den Barmhjertige og Den Nåderike

All lovprisning tilhører Allah, vi lovpriser Ham og søker Hans tilflukt fra ondskapen som stammer fra våre egne synder. Vi oppsøker Hans tilgivelse og Hans barmhjertighet ved å komme nærmere Ham. Den som Allah veileder ingen kan villede ham, og den som Han villeder, ingen kan veilede ham. Vi bevitner at det er ingen andre guddom unntatt Allah, og at Muhammed er Hans tjener og siste sendebud. Allah sendte ham for å føre menneskeheten fra mørke til lys, fra uvitenhet til kunnskap, og sist men ikke minst, fra avgudsdyrkelse til å tilbe kun én Gud (Tawheed). Så måtte alltid fred og velsigne være med ham, hans familie, hans følgesvenner, og alle som følger ham inntil dommedagen.

Allah den Allmektige sier: «Og forman, for påminnelse ganger de troende»           

(Tilnærmet mening: Koran, 51:55)

Profeten (fred være med han) sa: «Videreformidl mitt budskap til andre, til og med hvis det er et vers.»   

(Sahih Al-Bukhari: 3461)

Allah oppfordrer oss i dette verset å påminne hverandre for dette skal alltid hjelpe den troende. Som et menneske, så kommer man alltid til å glemme seg av og til. Dette er en egenskap som vi mennesker er kjent for. Og det er et veldig kjent ordtak på arabisk som illustrerer dette:

‘’ Den første som glemte var det første mennesket.’’

(Dvs. Adam -fred være med ham)

Derfor er det viktig at den troende bli stadig formanet om hans mål i livet ellers så glemmer vi målet vårt i livet og da taper vi både her dunya og i akhirah.  Profeten -fred være med ham- var den beste blant de som formanet folk. Han valgte alltid den passende tiden for å påminne hans følgesvenner om Allah og Hans religion. Profeten (fred være med ham) oppfordret oss videre til å videreformidle hans budskap og til å påminne oss selv og andre om viktigheten av å adlyde Allah.

Nå, i vår tid, har det blitt en vane å baksnakke folk. Det skjer i hverdagen til flere muslimer, noe som er veldig trist å tenke på. Muslimer baksnakker hverandre uten å legge merke til det selv, noe som er svært alvorlig siden det er en av de store syndene. Kanskje er det fordi vi har glemt alvorligheten av å baksnakke andre?

Derfor har vi oversatt noen Vers fra Koranen og noen autentiske Hadith som forteller oss alvorligheten av å baksnakke andre. Det finnes flere Vers fra Koranen og flere autentiske Hadith som snakker om dette emnet, men dette er noen av dem. Om du finner noe feil så rett på feilen siden det er kun Allah som er fullstendig og feilfri, mens vi mennesker kan gjøre feil.

Jeg ber deg inderlig om å huske oss og muslimer verden rundt i dine du’a, og jeg håper Allah Den Opphøyde gjør oss blant de som praktiserer det Han har pålagt oss.

Jeg spør Allah Den Opphøyde om at Han velsigner dette, holder oss unna synder og samler oss alle som leser og praktiserer dette i de høyeste gradene av Paradiset. Allahumma ameen.

ALVORLIGHETEN AV BAKSNAKKING.

Allah sier i Koranen – Surat Al-Hujurat 49:10

’De troende er jo brødre, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Allah, så dere må finne nåde.’’ (Tilnærmet mening)

Her får vi blant annet vite at alle som er troende (muslimer) er søsken.

Videre sier Allah i Koranen – Surat Al-Hujurat 49:12

”Å dere som tror, unngå å gjøre for mange formodninger (mistanker). Noen formodninger (mistanker) er synd. Spioner ikke, og baktal ikke hverandre. Ville vel noen like å spise kjøttet av sin døde bror som en åtselsfugl? Dere ville avsky det. Så frykt Allah! Allah er Den som aksepterer omvendelser og Nåderik.” (Tilnærmet mening)

I dette verset advarer Allah de troende fra å ha formodninger (mistanker), fra å spionere og fra å baktale/baksnakke hverandre. Allah Den Vise sammenligner det å baksnakke hverandre som det å spise kjøttet av sin døde bror.

Profeten (fred være med han) definerte baksnakking da han sa: ”Vet dere hva som menes med baksnakking?” De sa, ”Allah og Hans sendebud vet best.” Han sa: Det er å si noe om din bror som han misliker. ”En spurte, ”Selv om det jeg sier er sant om min bror?” Han svarte, ”Hvis slike mangler du sier er sant om ham, da har du baksnakket ham, og hvis han ikke har det du sier, så har du begått ærekrenkelser mot ham.’’ – Tilnærmet mening: Sahih Al-Muslim (2589), Abu Dawood og Tirmidhi.

Profeten (fred være med han) gikk forbi to graver og sa: ‘’Disse to personene i gravene blir straffet, men de blir ikke straffet for noe stort. Den ene personen var uforsiktig når han urinerte og den andre pleide å baksnakke ‘’ – Tilnærmet mening: Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim og Ibn Majah (376)

Profeten (fred være med han) sa: ‘’Den som baksnakker entrer ikke Paradiset.’’                                     -Tilnærmet mening: Sahih Al-Bukhari (6056), Sahih Al-Muslim (105) og musnad Ahmed ibn Hambal

Ut ifra Verset i Surat Al-Hujurat og disse utsagnene til Profeten (fred være med han)  får vi noen viktige lærdommer. Det å være med på å baksnakke andre er noe dårlig og forbudt i Islam, og det vil kun føre deg til noe negativt i både Dunya og Akhirah.  Sistnevnte Hadithen sier klart og tydelig at den som baksnakker kommer ikke til å entre Paradiset. Blant annet dette viser oss alvorligheten av den store synden: BAKSNAKKING.

Så kjære søsken: vær forsiktig hvis du virkelig frykter ALLAH!

Jeg spør Allah Den Opphøyde om å akseptere dette fra oss, og jeg spør Allah Den Opphøyde om å velsigne og støtte enhver som leser dette og prøver å holde seg unna synder. Alt som står her er forøvrig ment å føre enhver av oss nærmere Allah og Hans Paradis og påminne/advare oss fra å synde mot Allah Den Opphøyde. Tilslutt spør jeg Allah Den Opphøyde om å tilgi våre synder, gi oss ikhlas (oppriktighet) i alle våre handlinger og velsigne oss alle sammen med et godt liv her i Dunya og belønne oss i Akhirah med Jannatul-Firdows. Allahumma ameen.

Dikt om Bønnen: Å du som sier

repentance-yom-kippurim

1. Å du som sier Jeg er for opptatt til å finne tid for bønnen

Ved Allah du vet godt at du kan alltid skaffe tid til bønnen

2. Bønnen krever ikke mye tid fra din hverdag

Men hvor mange timer bortkaster vi i vår hverdag

3. På ting som ikke nytter oss men skader oss

Også glemmer vi de viktige tingene som skal redde oss

4. Å du som sier Jeg er altfor syndig til å be

Hør meg godt: Allah er tilgivende så stå opp og be

5. Har ikke du lest hva Koranen forkynner i mange av den vers

Sannelig den forkynner om vår Herrens Nåde så les igjen dens vers

6. Håp for den syndige ligger i verser som 39:53

Og sannelig mange har forandret seg på grunn av verser som 39:53

7. Så stå opp og reis deg opp med glede og stolthet 

For du er sannelig en tjener av Allah og dette er nok som en stolthet

8. Ikke la noe eller noen hindre deg fra å være i de godes rekker

Skynd deg og ikke la døden ramme deg før du befinner deg i de godes rekker

9. Ikke sitt på gjerdet mens du avventer med å slutte deg til de gode

Hopp med en gang i full hast og løp i full hast mot veien av de gode

10. Sannelig, jeg sverger ved Allah, veien av de gode ligger i bønnen

Dette er en sannhet som ingen troende kan nekte så utfør bønnen

11. Kom igjen! Vend tilbake hjem der du hører hjemme

Og stå i de godes rekker for det er der du virkelig hører hjemme

12. Vit at de gode er dem som opprettholder sine bønn og ber om et hjem

Et hjem nær den Barmhjertige for der ligger et vakkert hjem

13. Å Allmektig og Barmhjertig Allah bygg for oss et hjem hos Deg

Og la oss utføre våre bønner slik at vi kan bo der hos Deg

14. Må Allah la oss arve det ubeskrivelige vakre hjemmet

Som ligger i paradisets hager og der finner du det hjemmet

15. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

Og Allahumma Ameen sier vi med håpefulle hjerter

16. Å du som sier jeg skal begynne å be når jeg blir eldre

La meg si deg noe du må tenke på før du blir eldre

17. Hvor mange har tenkt som deg og aldri nådde deres drøm

For ingen vet når døden inntreffer og knuser din drøm

18. Ingen av oss er garantert til å leve i morgen

Vår slutt kan ta sted allerede før i morgen

19. Så hvorfor utsette din reise tilbake til din Nådig Gud

Han som skapte deg og ga deg alt så Barmhjertig er vår Gud

20. Han som kaller oss tilbake til Seg gang på gang

Mens vi dessverre overser Hans kall gang på gang

21. Når og Når skal vi svare på Hans kall

Når og Når skal vi lytte på Hans kall

22. Sannelig den som ikke bestemmer seg nå vil angre

Veldig mye den dagen det er nytteløs å angre

23. Han vil bytte hendene sine i full anger å si: Jeg skulle ha fulgt Guds vei

Men undergang være over meg jeg tok en annen vei enn Guds vei

24. Den dagen vil en mor løpe fra sitt barn og alle vil løpe fra hverandre

Den dagen vil vi stå alene og folk skal nekte hverandre

25. Ilden vil være godt synlig til den som ikke hørte på Herrens ord

Han som snudde ryggen og var hovmodig til å bøye seg for Herrens ord

26. Så du som ikke utfører bønnen er dette det du virkelig ønsker deg

Eller ønsker du deg Paradiset som er det du virkelig ønsker deg

27. Hvis ditt ønske stammer fra ditt hjerte så må du være oppriktig

Ved å vise det i dine handlinger og ord for da er du oppriktig

28. Ta deg sammen da og slutt med å komme med unnskyldninger

Og begynn din vei tilbake til Allah uten å gi deg selv unnskyldninger

29. Jeg sverger ved Allah at hvis du gjør det har du en lovende fremtid

En fremtid full av gleder og alt dette skal du se i din fremtid

30. Dette er et guddommelig løfte om en god fremtid

Til den som adlyder Allah for han skal ha en god fremtid

31. Å Allah bring den islamske nasjonen tilbake til bønnen

Og la oss være blant de som er hengivne og konsentrerte i bønnen

32. Å Allah aksepter våre bønner og la dem være for oss en trygghet 

Den dagen vi vender tilbake til Deg for ellers har vi ingen trygghet

33. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

Og Allahumma Ameen sier vi med håpefulle hjerter

Fløy for nær sola

sun

 

Noen mennesker trodde de kunne fly altfor nær sola, og da de fløy for nær sola så fikk de seg en lærepenge. Så det hjelper å høre på et oppriktig råd, for dette skal spare deg fra å falle i elendighet som du kunne spare deg for, hadde man bare hørt på rådene.

Fri fra lenkene av synder

broken-chain

Synder holder et menneske lenket fast i lenker. Det som knuser disse lenkene er en sannferdig tawbah. La oss alltid huske på å hjelpe andre som fortsatt er lenket fast av deres synder. For vi også var det en gang før i tiden og da kom noen som var tålmodig med oss og knuste lenkene litt og litt med påminnelsene om Allah. Det tok sin tid men denne personen ga aldri opp på det at han skulle klare å befri oss fra lenkene våre med Allahs hjelp. Og en vakker dag knuste lenkene og vi følte oss fri inni hjertet og fikk hidaya. Husker du hvor godt det føltes? Nå har tiden kommet for at Du gjør den samme jobben. Så vær like tålmodig og aldri gi opp på at du skal redde en av dine søsken i Islam eller en fra menneskeheten generelt fra elendigheten av å leve et liv langt fra Allah.

Det lille treet

lille treet

Det lille treet
Årene har gått fort ser det ut. Du kommer deg nærmere og nærmere slutten. Men spillet er ikke over før slutten inntreffer. Så det er fortsatt mulig å utføre noe stort i livet. Før man tenker på store ting så er det viktig å ha det klart for seg at de store tingene har små begynnelser. Det lille du gjør idag blir større og større etter hvert. De små valgene du tar idag, som å stå opp tidlig osv, er viktige og vil ha gode fordeler i fremtiden.  Ikke tro at forandringen kan skje over natten. Så hvorfor sitter du og venter på “det gyldne og ene sekundet” der alt skal plutselig forandre seg. Sannelig dette har du ventet på lenge og det sekundet har ikke kommet ennå for dette er uvirkelig. Men se deg rundt litt! Ser du ikke at alt rundt deg forandrer seg gradvis. Du husker vel det lille og svake treet vaktmesteren plantet i bakgården når vi var små. Det lilletreet som måtte beskyttes fra sterk vind og småbarns rampestreker. Husker du det treet! Epletreet! Hvem skulle tro at det lille treet skulle være et digert tre som skaper glede hver høst når fruktene er modne og saftige. Se hva det lille treet ble med tiden. Litt og litt så ble det større og større. Du tenkte ikke på dette noe særlig hver gang du så det på vei til skolen. Men nå se på det treet og tenk tilbake i tid. Er ikke det overraskende å se hva det lille og svake treet ble til! Men denne forandringen tok sin tid ikke sant? Det skjedde ikke over natta. Så lær deg dette også. Har du et stort mål i sikte så bør du begynne å gå mot det målet steg for steg. Hver steg du tar er en liten seier som skal føre til den store seieren. Så ikke gi opp! Stå opp og begynn å jobbe deg frem til ditt mål. Gjør du dette så vil Du oppnå ditt mål in shaa Allah.

Talkhees sifatu salaatu an-Nabiyy ﷺ av Imam al-Albani (rahimahullah)

bilde (3)

 

Med Allahs hjelp og støtte presenterer vi herved den norske oversettelsen av boka “Talkhees sifatu salaatu an-Nabiyy ﷺ” av Imam Muhammad Nasirudeen al-Albani -rahimahullah-. Denne boka er en forkortelse av hans berømte bok “Sifatu salah”. Denne korte boka gir en fin oversikt over hvordan bønnen skal utføres slik Profeten pleide å utføre den. Vi håper denne boka vil komme mange til stor nytte in shaa Allah.

Måtte Allah belønne Sheikh al-Albani for jobben han gjorde for å tjene Allahs religion. Måtte Allah gi ham jannatul firdaws.

Ameen

Forkortelse av beskrivelse av bønnen til Profeten  (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen, og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å spre Hans budskap og religion. Ameen.

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe og støtte oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Husk oss og Ummah i dine dua!

RAMADAN MUBARAK

ramadan_mubarak-1

Koran & Sunna Forlag og Blogg ønsker alle muslimer i Norge og verden rundt Ramadan Mubarak. Måtte Allah gjøre denne ramadan til den beste vi har fastet hittil. Måtte Allah gi oss styrke til å utføre så mange gode gjerninger vi kan. Måtte Allah gi oss styrke til å slutte med syndene vi gjør og alle dårlige vaner vi har. Måtte Allah redde oss fra helvete og belønne oss med Jannatul firdaws. Ameen.

Husk oss og alle muslimer, særlig de i nød, i dine du’a. BarakaAllah feekum.