Dikt: Guds barmhjertighet

 

I Guds barmhjertighet så jeg et lys
Som ga selv et mørkelagt liv et håplys
Jeg så Allahs ord i det vidunderlige verset
Som ligger i sura 39 og 53 er det verset
Der så jeg med troens klarsyn storheten av Guds nåde
I det Han kalte selv de verste synderne til Hans nåde

Kjære søsken i tro hvorfor har vi da gitt opp?
I Guds nåde som er den eneste veien opp
Til Hans nærhet og som fører til Hans paradis
Der Gud skal være oss nær, og til Hans paradis
Har Han kalt alle som vil svare Hans kall
Så kjære søsken i tro la oss nå svare Hans kall

Å All verdenes Herre vær Du meg nådig
Slik Du er de troende alltid barmhjertig og nådig
Gud Du er mitt vitne på at jeg elsker Deg
Så la meg i sannhet være blant de elsket av Deg
Denne bønnen ber jeg med et oppriktig hjerte
Og allahumma amin sier jeg med et håpefullt hjerte

Advertisements

Ut av buret

666647746-612x612

Jeg er en liten fugl
Og dette var mitt bur

Jeg fløy avsted
Og forlot mitt fangenskap

Priset være Han som har frigjort meg
Og gitt meg en bolig i det høyeste.

Dette rørende diktet ble funnet ved en troende etter hans bortgang. Diktet beskriver realiteten av denne verden. Nemlig at den er som et bur for en troende. Den troende finner ikke ro i denne verden for han er i dens fangenskap. Han lengter etter å bli frigjort og får bolig i det endelige hjemmet, Paradiset. Det var der vår far Adam opprinnelig var, så en sann troende bør lengte etter å vende tilbake til dette vakre stedet. Så selv om døden er en trist affære, så vil den være for en troende en seier. Sannelig den største seier for en troende, er å forlate denne verden med iman og islam i behold. For da vil Allah den allmektige gi den troende adgang til Hans Paradis, der en skal være i Hans nærhet og i selskap av de Gud har velsignet; Profetene, de sannferdige, martyrene og de rettskafne. Og hvor vidunderlig og fantastisk er ikke det, å høre dette ved livets slutt:

Du sjel, som har ro og harmoni, (27) vend tilbake til din Herre tilfreds og godtatt: (28) Gå inn blant Mine tjenere! (29) Gå inn i Mitt paradis! (30)
– Koranen, al-Fajr 89: 27-30

Bok: Hvorfor ber du ikke? Et brev fra din bror

Hvorforber duikke_ (1)

Denne korte boken inneholder vakre, hjertetreffende og ikke minst imanvekkende ord om bønnen. Boken er todelt, den første delen inneholder et åpent brev som er en påminnelse til den som ikke ber. Den andre delen av boka inneholder et dikt om det samme. Jeg ber Allah den allmektige om å la dette være nyttig for alle som leser det,  og gjøre det til en motivasjonsfaktor til å utføre bønnen og jeg ber Ham om å akseptere dette ydmyke arbeidet. Jeg ber Allah vår Skaper og Herre, om å akseptere våre bønner og gi oss styrke til å perfeksjonere dem. Allahumma Amin.

Hvorfor ber du ikke (LAST NED HER)

N.B: Disse e-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen

Til ungdommen

Til ungdommen

All lovprisning tilkommer Gud og må Guds fred og velsignelse være med Muhammad, Guds tjener og siste sendebud.

Kjære ungdommen dere er vårt håp for en lysere fremtid for islam og muslimer. La enhver av dere leve med en visjon og ha høye ambisjoner. For sannelig livet er kort og om ikke lenge, skal vi alle stå foran vår Skaper og bli spurt om hva vi gjorde mens vi levde her på jorda. Så hva vil du presentere til Gud på den viktige dagen? Vil du virkelig stå foran Ham tomhendt med store byrder? Eller vil du stå foran Ham stolt og takknemlig for at Han ga deg styrke til å utføre vidunderlige ting som generasjoner etter deg fikk nytte av i mangfoldige år?

På grunnlag av dette vil jeg anmode meg selv først og fremst, og enhver av dere, at vi lager for oss selv en liste på 100 fantastiske livsmål vi kan utføre i våre liv. Og gjerne la det være ting som varer lenge, som å bygge en moské, et barnehjem, et sykehus, en brønn osv. Denne listen vil være in shaa Allah en stor motivasjonsfaktor når man krysser av etterhvert som noe er oppnådd. Så sett igang og be konstant Gud om hjelp og viktigst om oppriktighet. Og sist men ikke minst, la denne listen være en velbevart hemmelighet mellom deg og Gud. En hemmelighet som kun skal bli sett og hørt om den dagen da du in shaa Allah får boka di i din høyre hånd, og roper høyt og stolt: « Her, les min bok (av regnskap)». [Koranen, 69:19]

Å Allah vårt eneste Håp!

mistake-prayer

Å Allah vårt eneste Håp!
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hjerter er knuste
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes øyner er evig tårefylte
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hår har blitt grå
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes sjeler er utmattet
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes tunge er ordfattige
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hender er nå rettet mot Deg
Å Allah vårt eneste Håp!
De troende har vært vitner til mye ondskap
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes skrik er til å høre overalt i alle verdens hjørner
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes mange familiemedlemmer har lidd martyrdød
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes barn har blitt forlatt som foreldreløse
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes situasjon forverres for hver dag som går
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes blod har farget elvene rødt
Å Allah vårt eneste Håp!
Deg ber Vi inderlig om å se oss i Nåde
Stans denne undertrykkelsen vår søsken
Blir daglig utsatt for
For vi har grått lenge og
Nå har øynene våre ikke noe tårer lenger
Å Allah vårt eneste Håp!
Gjenskap igjen i vår midte menn og kvinner
Som skal følge i Profetens (ﷺ) fotspor
Menn og kvinner som skal være Deg hengivne og takknemlige
Menn og kvinner som skal streve for å høyne Ditt ord på jord
Menn og kvinner som viser de svake medlidenhet og nestekjærlighet
Menn og kvinner som skal være Profetens (ﷺ) følgesvenner nesten maken til
Menn og kvinner som skal være så gode at de gir oss håp i menneskeheten igjen
Å Allah mitt eneste og enhver troendes eneste Håp!
Vær Du lovet for Du er all verdens Herre og Skaper
Vær Du lovprist for Du er Vår Gud
Som var, er og forblir
Den ene og sanne Gud
Fra evighet til evighet
Å Allah mitt eneste Håp!
I denne timen ber jeg Deg med mitt hele hjerte
Bring glede til enhver muslim
Særlig de som lever i nød
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg og mange troende har sett et barn i døden på urettferdigvis falle
Jeg og mange troende har sett et barn i havet miste livet
Jeg og mange troende har sett et barn forlate ved sult dette livet
Jeg og mange troende har sett et barn gråte uten å finne trøst
Jeg og mange troende har sett et barn blø ihjel
Jeg og mange troende har sett et barn …..
Å Allah vårt eneste Håp!
Tilgi oss virkelig for vi er selvopptatte og ubarmhjertige
Tilgi oss virkelig for vi er grådige og unådige
Tilgi oss virkelig for vi har harde og nestekjærlighet-løse hjerter
Å Allah vårt eneste Håp!
Tilgi oss for vi har glemt beretningene Profeten (ﷺ) fortalte oss
Om hvor stort det er å hjelpe de svake blant oss
Vi har glemt den dagen vi vender til Deg at Du skal spørre oss og si:
” Å min tjener, Jeg var sulten og du ga Meg ikke mat”
”Å min tjener, Jeg var tørst og du ga Meg ikke drikke”
Visste du ikke at hvis du hadde gitt mat til den sultne og vann til din tørste
Du skulle ha funnet Gud ved dem for Guds Nåde er dem nær
Guds Nåde er sannelig nær den som handler godt
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg retter meg til Deg fylt med tårer
Av glede for Du er Nådig og Barmhjertig
Du er kjærlig og Elskende
Jeg retter meg til Deg fylt med tårer
Av sorg over mine trosfellers nød
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg ber til Deg at enhver muslim som lider og forlater
Denne verden i lidelse
Jeg ber til Deg
Å Allah mitt eneste Håp!
La dem møtte et bedre liv ved Din side
I lykksalighetens Hjem
Fredens bolig
De troendes virkelige og endelige hjem
Paradiset
Å Allah mitt eneste Håp!
La dem og meg og enhver troende mann og kvinne
Ved døden høre de vakre ordene
Som er Ditt ord ved slutten av suratul Fajr
Å Allah mitt eneste og enhver troendes eneste Håp!
La oss inderlig høre Dine ord når vi går døden i møte:
” Å du rolige sjel, Vend du nå tilbake
Til din Herre, mens du er fornøyd
Og Allah er fornøyd med deg
Så vær Du nå blant mine tjenere
Og entre Du nå mitt Paradis!”
Denne bønnen ber jeg med et oppriktig hjerte
Allahumma Amin sier jeg med et håpefullt hjerte
#Dikt #Påminnelse

Dikt: De knuste hjertenes dal

dal

De knuste hjertenes dal

 

Steinhardt

Har hjertene våre blitt

En gyllen tid for mangen år

Var hjertene myke

Da Guds ord ble resitert frem

Rant tårene ned intenst

Som Niagarafallene

Hjertet ble fylt med en inderlig

Lykkefølelse som

Hverken leppe eller penn

Kunne beskrive

Hjertene var den gang fylt

Med tro og gudfryktighet

De var uten hat og misunnelse

Arrogansen fantes ikke i hjertets kongerike

 

Nestekjærligheten var et livsviktig motto

Man så sin neste oppgang som

Sin egen oppgang

Og sin nestes nedgang som

Sin egen nedgang

Vi levde i fred og harmoni

Med et verdensomspennende søskenskap

Som kjente ingen grenser

Overalt hvor man gikk var trosbekjennelsen

Den eneste legitimasjon man trengte

For å bli møtt med varme, åpne og kjærlige armer

Ved Guds nåde og islam

Var hjertene våre samlet

Dette var våre hjerters

Storhetstid og glanstid

 

Men da gudfryktigheten forsvant

Inntraff elendigheten og dekadansen

Hjertene havnet i de knuste hjertenes dal

En dal så lavtliggende at dens bunn er helt ned

I en bunnløs avgrunn

Imans lys når ikke i maken til avgrunn

Hjertene ble da harde og forbannet

Ingenting er som lenger

”Alt var bedre før”

Jamret mange

 

Ulempene av et hardt hjerte er mange og utallige

Men den største ulempen

Som det ikke finnes maken til

Er

Det å falle langt unna den Nådige Gud

Som var, er og forblir

Den ene og sanne Gud

Da vil man stå nær

Den forbannende skapningen

Som har sverget til Gud fra

Tidenes morgen

At han skal ta med seg

Alle han kan lure til

Helvetesild

De knuste og forbannede hjertenes dal

 

Se du nå min søsken i tro

Si meg hvorfor gråter du ikke lenger

Som før

Da du hørte Guds ord bli resitert

Hvorfor skjelver ikke hjertet ditt lenger

Når Guds allmektige Navn

ALLAH

Nevnes

Hva har skjedd

Hvorfor har du

Sunket

Lavt

 

Si meg min søsken

Er det fordi du har blitt

Gitt en enveis billett

Til Guds vakre

Paradis

De troendes

Ekte og evige

Hjem?

Er det fordi du er garantert

Beskyttelse fra

Helvetesilden

Eller har Satan sagt til deg:

” Deg, kan jeg ikke mislede?”

”Du er skånet fra mine angrep”

”Lev du nå fredelig og lykkelige

alle dine jordiske dager”

Si meg

Stemmer det?

 

Gud, ei tåra tryller ned

Vi bekjenner våre svakheter

Våre synder er mange

Vi er i en elendig og alvorlig situasjon

Gud, Du er vår eneste trygge havn

I dette stormete havet

Vi har havna i

Vær Du for oss et vern i farne år

Og når de store prøvelsenes storm er ute og slår

Gud, Se oss i nåde

Berg oss fra de knuste hjertenes dal

Og før oss tilbake

Til de opplyste hjertenes høyborg

Før oss tilbake til Deg

Før vi blir ført tilbake til Deg

Uten vår vilje

 

Å Gode og Nådige, Gud jeg bønnkaller Deg

Ved Alle de vakre navn

Og høytidelige egenskaper

Du besitter

Særlig ved ditt aller helligste Navn

Det navnet enhver tjener kaller Deg ved

Du raskt bønnhører og svarer

Sett liv igjen i våre hjerter

Og gjør dem Deg lydige

La oss ved Din Nåde

Få tilbake i oss

Et troende og

Gudfryktig

Hjerte

Amin

Sorgdikt om Imam Abu Bakrs bortgang

jazairi

Dikt om Imam Abu Bakr al-Jazairis bortgang
ابيات نرويجة في رثاء وفاة الإمام ابو بكر الجزائري

Å mine kjære øyner, hvorfor ser jeg deg
I dag drukne i dine egne tårer
Hva er det som har brakt
Sorg og tristhet over deg
Kjære deg jeg gråter over bortgangen
Av en skinnende stjerne
Som skinte over oss i den klare nattehimmel
I nesten et århundre
Jeg gråter over å ha gått glipp av
Sjansen
Æren
Av å se en av arvingene
Som arvet den edle og dyrebare arven
Etterlatt av Profeten ﷺ til oss

For sannelig de lærde er
Profetenes arvinger
Profetene etterlot ikke penger eller verdslige rikdommer
Men de etterlot noe mer dyrebart enn alt som finnes
Noe som mange idag ikke ser verdien av
De etterlot
Den religiøse kunnskap hvis
Den som besitter den har virkelig
Blitt velsignet
Så gråt og sørg mine øyner over bortgangen
Av den elskede og ærede lærden al-Jazairi
Opprinnelig fra det samme kontinentet som meg
Afrika, mange store lærdenes hjemland
Guds nåde være over forfatteren av Minhajul muslim
En bok som bør være eiendommen av enhver muslim

Å Du Nådige Allah
Se Din tjener som var deg så lydig og nær
Har nå vendt tilbake til Deg
Og til Deg vender vi alle før eller senere
Møtt Du nå ham med din store barmhjertighet og tilgivelse
Og belønn ham rikelig for all den innsatsen han sto for
For sannelig han levde i vår midte
Som en skinnende stjerne i den mørkelagte verden
Vi nå lever i
Han var et lys som viste menneskeheten
Vei til Deg
Nå har det lyset blitt sluknet
Vi har virkelig gått i underskudd
Godtfolk! Vil verden noen gang etter al-Jazairi
Se noen av hans make?
Jeg gråter mer
av den tanken
og det store tapet
vi blir utsatt for nå
ved hans bortgang

Å Barmhjertige Allah
De troendes hjerter er i dyp sorg
De troendes øyner drukner i tårer
Men vi underkaster oss Din Skjebne
Så Å nådige Gud
Alle skapningenes Herre og Skaper
De troendes Beskytter
Du som var, er og forblir
Den ene og sanne Gud
Fra evighet til evighet
Vær Du nå Nådig og
Barmhjertig ved å
Entre Din Tjener
Abu Bakr
Jannah
Amin

#Sorgdikt #AbuBakrAlJazairi #Rahimahullah #Dypsorg #StortTap