Leave a comment

Dikt: Fall

host

Jeg så fra et tre
Et blad falle

Jeg så en nasjon
I nedgang falle

Jeg så fra et menneske
Et liv falle

Hva vil dette da fortelle meg?
Jo, at alle og alt skal til slutt falle

Å nådige Gud vær nådig mot meg
La meg i sannhet vende tilbake til Deg
Før jeg blir sett, før eller senere, i min grav falle

Leave a comment

Hvorfor mislykes vi i vår søk etter kunnskap?

reading-book

Hvorfor mislykkes vi i vår søk etter kunnskap? Jo fordi mange av oss vil ikke følge etter veien av våre salaf (forgjengere). Vi ligner på en mann som ønsker å lette etter en skatt i en nesten ugjennomtrengelig regnskog, hvor det er lett å gå seg vill eller bli spist opp av et eller annet rovdyr. Vedkommende vet at mange har vært i denne skogen før ham og at de har laget enkle veier som gjør det enklere å krysse den. Men hva skal skje hvis personen nekter å ta veien av hans forgjengere og prøver å finne ut alt selv? Jo det som skal skje er at han skal møte mange farer på hans ferd. Så kjære søsken la oss følge fotsporene av de rettskafne forgjengere (salaf saliheen) i vår søk etter kunnskap da er vi garantert suksess in shaa Allah.

Leave a comment

Diktomgjørelse av boka Usool ath-thalathah

fullsizerender-22

I denne utgivelsen har vi oversatt en diktomgjørelse av boka. Boken ble omformet til et dikt av forfatteren slik at det kan være lettere for en kunnskapssøker å huske det grunnleggende i boka. Denne tradisjonen av å omforme bøker til dikt er en sterk tradisjon i den islamske tradisjonen av kunnskapsformidling. Lærde har alltid brukt dikt for å videreformidle det grunnleggende i kunnskapsfeltene. I nesten alle kunnskapsfelter finner man dikt som oppsummerer dem og gjør det lettere for en student å kunne utenat det viktigste innenfor disse kunnskapsfeltene.

Vi håper at denne oversettelsen av dette diktet vil oppnå det samme målet og at det skal være til hjelp og nytte for den som studerer boka. Vi har gjort vårt beste for å oversette diktet, men i dette forsøket så vil det alltid finnes andre alternativer. Men vi lovpriser Allah for det vi kom frem til og ber dere om å gi oss tilbakemelding hvis dere finner noe som kan forbedres eller rettes på.

diktomgjorelse-av-usul-thalatha (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å tjene Hans budskap og religion.

N.B: Disse e-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

1 Comment

Profetens (ﷺ) ydmykhet

Profetenskhulq

Et eksempel på Profetens (ﷺ) jordnærhet og ydmykhet

Ibn Mas’ood (måtte Allah være fornøyd med ham) berettet og sa: En mann kom til Profeten (ﷺ) og begynte å snakke med ham. Etter hvert begynte mannen å skjelve (av nervøsitet). Da sa Profeten (ﷺ): Ta det med ro! For jeg er sannelig ingen konge. Jeg er bare en sønn av en kvinne som pleiede å spise tørket og saltet kjøtt.

[Tilnærmet oversettelse, rapportert av Ibn Majah #3312 og autentisert av Sh. al-Albani (Måtte Allah være ham barmhjertig)]

Leave a comment

Bare så frøet!

treet

Det kan hende at et frø du sår i dag ikke rekker å vokse seg til å bli et fruktbærende tre i din levetid, men det er stor sannsynlighet at de kommende generasjonene vil få stor nytte av fruktene. Så sett igang arbeidet selv om du ikke vil leve lenge nok til å se fruktene av arbeidet, men Allah skal belønne deg stort for å ha vært den som startet det hele.

Leave a comment

Stakkars oss

stakkars-oss

Når vi ser et barn lide til døden i Syria, og et annet sulte ihjel i Somalia, og et annet drukne i havet i flyktningstrømmen, så synes vi alltid så synd på dem. Stakkars dem, sier vi! Men egentlig det er vi så må synes synd på oss selv. Disse barna er in shaa Allah i et bedre sted, et sted der i himmelen rundt deres far Ibrahim (fred være med ham) slik Profeten (ﷺ) beskrev det til oss da han reiste til himmelen.[1] Så det er vi som må synes synd på oss selv. Vi som har druknet i grådighetens hav. Grådigheten har inntatt våre hjerter og ført til at våre hjerter har hardnet. Hva hjelper tårene, hvis ikke vi kan hjelpe til med noe. Selv noe så lite krevende som dua, gjør vi ikke en gang. Og vi lever bare videre i våre bobler, i sus og dus, i luksus og velstand. Og glemmer at Allah vil spørre oss hva vi gjorde når våre søsken var i nød. Hva skal vi svare da? Så la oss synes veldig synd på oss selv, og gråte over vår likegyldighet og vår mangel på nestekjærlighet. Så stakkars oss, og stakkars oss, og stakkars oss, vi drukner i grådighetens hav uten å merke det! Å Allah, redd oss før det er for seint! Amiiin

[1] Se Sahih al-Bukhari: 7047

Leave a comment

Dikt: Mandhummah al-Bayquniyyah

fullsizerender-19

Her er en tilnærmet oversettelse av det velkjente diktet mandhummah al-bayquniyyah av Imam al-Bayquni. I dette diktet forklarer Imamen de sentrale begrepene i hadith-terminologien på en forenklet måte. Vi håper at denne oversettelsen vil være til hjelp for den som ønsker å pugge diktet. Vi anbefaler videre at den som ønsker å få seg en dypere forståelse av diktet, bør oppsøke forklaringene av lærde  over diktet. Og det finnes flere forklaringer av dette diktet av lærde fra fortiden og en god del andre fra vår samtid Alhamdulillah.

diktet-al-bayqooniyah (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å tjene Hans budskap og religion.

N.B: Disse e-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.