Leave a comment

Gud tilgi meg

 

muslim-man-praying-hands_353396 (1)

“Gud tilgi meg” dette er en setning av stor betydning som vi ofte sier i våre bønn. En setning som vi retter til den allmektige Gud i håp om tilgivelse for våre ugjerninger. En setning som kan være nok til å forandre et menneske totalt. En setning som kan være nok til at Allah lar en entre paradiset. En setning som kan være en grunn til at byrdene våre løftes vekk fra oss. En setning som kan være en grunn til at våre synder viskes bort. Dette er en setning som kommer fra en angrende tjener. En tjener som erkjenner sine feil og mangler. En tjener som vender tilbake til Hans nåderike Skaper, Allah. En tjener som har innsett at han har blitt lurt av djevelen og alle som kaller til det onde.

Men selv etter dette nederlaget av å bli lurt til å falle i synd så har ikke tjeneren mistet håpet. Hvorfor det? Jo fordi tjeneren flyr med to vinger på hans ferd mot det hinsidige (Al-Akhirah). En ving av håp og en ving av frykt. Frykten hans er å møtte den pinlige og smertefulle straffen som venter på de syndefulle. En straff som venter på de som gikk over Guds grenser. De som var arrogante og hovmodige til å høre på Guds befalinger. Den straffen er noe som må tas på alvor. Så når en oppriktig tjener av Allah tenker på denne straffen så er dette i seg selv en drivkraft som driver han alltid tilbake til Gud. For det er kun hos Gud et menneske kan finne trygghet fra denne straffen.

Den andre vingen er håpet. Håpet om å bli tilgitt av vår nåderike, barmhjertige, og tilgivende Allah. Håpet om å bli ønsket velkommen tilbake blant Guds folk. Håpet om å få sine synder visket bort. Håpet om å oppnå Guds tilgivelse som er en grunn til å få Guds barmhjertighet. Guds barmhjertighet er da den ultimate oppnåelsen for det er den som skal være vår inngangsbillett til Jannah. For ingen vil entre paradiset på grunn av de gode gjerningene man gjorde. Det er kun Allahs barmhjertighet som skal få oss til å entre paradiset. Men den barmhjertigheten er for dem som er Gud nær. Den er for dem som går tilbake, gang på gang, til Allah uansett hva de måtte ha gjort. Så håp er en viktig drivkraft som også bringer en tjener tilbake til Allah. Og hos Gud finnes det håp selv for den verste av synderne. Og hvorfor skal ikke det være slik når Allah har kalt synderne tilbake til Ham når Han sa:

Si: Å Mine tjenere som har begått overtredelser mot seg selv, fortvil ikke om Allahs barmhjertighet. Sannelig, Allah tilgir alle synder. Han er visselig den Tilgivende, den Barmhjertige. [Koranen, 39:53]

Så å be Allah om tilgivelse og vende tilbake til Ham er en av de beste gode gjerningene en muslim kan gjøre. Dette er noe selv Profeten ﷺ pleiede å gjøre og oppfordret andre til. I en hadith som ble rapportert av Muslim sa han ﷺ:

O dere mennesker! Vend dere tilbake til Allah og be Ham om tilgivelse for jeg vender tilbake til Ham 100 ganger om dagen. [Sahih Muslim: 2702]

Se subhanaAllah, den beste av alle skapninger. Den beste av alle mennesker gjorde så mye tawbah om dagen. Og han er den som ble tilgitt for alt men fortsatt han gjorde dette. Hva med oss? Vi har dessverre i dag ikke helt forstått hvor viktig tawbah er. Vi må spørre oss om vi virkelig har forstått hva tawbah innebærer. Vi må virkelig forstå at når vi sier «Gud tilgi meg» så må vi mene det. Vi må ikke la det være tomme ord som kommer ut av tunga uten at hjertet er knyttet til dem. Vi må ikke la de ordene komme uten at de har en effekt på oss. For hvis vi sannelig mener det når vi sier «Gud tilgi meg» så skulle vi ha sett at disse ordene bringer med seg mange velsignelser inn i våre liv. Fordi disse ordene er kraftige og mektige når de kommer fra et oppriktig og ærlig hjerte. Og hvorfor skal det ikke være slik når det er nettopp dette som får Allah til å være utrolig fornøyd i hans tjener. For Allah elsker den som spør Ham om tilgivelse og mener det. Og når Allah elsker noen så vil Han sende velsignelser ned til vedkommende.

Så la oss gå inn i oss selv før Ramadan kommer og før vi forlater denne verden. La spørre oss om vi mener det når vi sier «Gud tilgi meg». La oss være oppriktige når vi ber Allah om tilgivelse. Og dette skal vi vise ved å slutte med de ugjerningene vi gjør og bytte dem med gode gjerninger. For sannelig gode gjerninger visker bort dårlige gjerninger.

Allah den allmektige sier:

Sannelig, de gode gjerninger driver de onde bort. [Koranen, 11:114]

 

Leave a comment

“Autopilot” i Salah

Plain

SubhanaAllah! Har du sett hvordan vi er i salah nå til dags? Måten vi utfører salah som en vane vi bare gjør uten å tenke mye på dens betydning. Vår tilstand i salah kan sammenlignes med et fly og en pilot. Piloten kan sette på “autopilot” og slappe av og flyet vil fly videre av seg selv. Sånn er vi også i Salah, hjertet som skulle være piloten i salah setter på “autopilot” og begynner å tenke på andre ting mens salah pågår. Kroppen bare beveger seg opp og ned, mens hjertet er helt borte i tanker her og der. Og slik en pilot trenger å være våken og slå av autopiloten når han lander og når han tar av, så er vi slik også. Eneste gang hjertet er helt til stedet er når vi sier “Allahu Akbar” for å begynne salah og når vi sier “Assalam alaykum warahmatullahi” for å avslutte salah. Det er virkelig viktig at vi tar dette seriøst og tar tid til å sette oss ned og spørre oss hvordan vi kan forbedre våre bønner for det er det første Allah skal se på av våre gjerninger. Måtte Allah redde oss fra den tilstand vi er i av forsømmelse og la oss være mer konsentrerte og hengivne i våre bønner. Ameeen

Leave a comment

Den glemte forurensning

dp17-co2-forurensing-ill

Forurensning er et ord vi hører ofte. Verden lider mer enn noen gang av den menneskeskapte forurensningen. Den er til å finne overalt. Den har ført til klimaendringer som setter natur og mennesker i fare verden rundt. Skogene, med dens fauna og flora, er på vei til å forsvinne. Vannet har blitt en mangelvare mange steder på grunn av tørke. Jorda blir stadig varmere og verdenshavene stiger opp. Noen øy har allerede blitt visket bort fra verdenskartet av havet. Miljøaktivistene mener at vi går en apokalyptisk fremtid i møte. Dette er skremmende for mange. Men folk flest har virkelig glemt at det er en annen type forurensning som truer oss. Denne forurensingen snakker ikke mange om. Dette er den glemte forurensingen. Det er forurensningen av hjertene nemlig. Hjertene har blitt forurenset åndelig sett. Hat, misunnelse, tap av troen på Gud, grådighet, selvopptatthet, overlegenhet, likegyldighet, synder og flere ting har forurenset hjertene. Denne type forurensning er virkelig den man bør være mest redd for. Fordi den kan føre til katastrofale konsekvenser. Den kan føre til evig fortapelse etter døden. Men hvor er aktivistene som kan minne oss på dette? Vel de er veldig få, men enhver mann og kvinne må være sin egen redningsmann og redde seg selv fra denne forurensningen. Rens hjertet ditt fra alt det som forurenser det, så vil du være lykkelig den dagen du vender tilbake til Allah. Kanskje hvis vi klarer å stoppe forurensingen av hjertene kan vi klare å stoppe forurensningen av verden. For hjertet er stedet godheten i oss starter fra.
Leave a comment

Det beste fra facebook – del 4

bilde (16)

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike

Her er ennå en kort tekstsamling som inneholder diverse påminnelser som ble postet på Facebook

” Det beste fra Facebook – del 4″

Nytt de fine påminnelsene og sett dem i verk i ditt liv

Måtte Allah akseptere dette fra oss

Ameen

Det beste fra facebook 4 (LAST NED HER) 

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Leave a comment

Memento Mori!

Nature_Desert_Dry_tree_in_the_desert_033065_

Hverdag kommer nye mennesker til verden mens andre forlater den. Liv og død er noe vi er konstant vitne til. Men, har du tenkt på det faktumet at du har opplevd det ene og nå venter på det andre. Altså du har opplevd livet for du lever nå og det andre som du venter på er jo din død. Alt som skjer rundt deg påminner deg stadig om din egen dødelighet og om dødens nærvær i tilværelsen. Ved å tenke på døden innser du sannheten om alle tinges forgjengelighet, for ingenting her i livet vil vare evig. Så siden du går din død i møte, må du tenke på to viktige ting. Det første er hva du vil bringe videre med deg i din reise når du bringes tilbake til din Herre. Det andre er hva du skal etterlate deg her på denne jordkloden. Denne jordkloden trenger en arv fra deg, noe godt andre kan leve på og huske deg for. Uansett hva du velger å utføre må jeg påminne deg med det eldgamle latinske ordtaket; «Memento Mori![1]».

[1] Memento mori eller Meménto mori er en latinsk frase som kan oversettes som «husk, du skal dø» eller «husk din dødelighet». [Kilde: Wikipedia]

 

Leave a comment

Vær førstemannen til mølla

clean-green-grass-lanscape-with-clear-blue-sky-preview

Som en muslim er det veldig viktig at du er den første som tar initiativ til å starte noe godt. Vær alltid førstemannen til mølla. Tenk stort og langsiktig. For ved Allah, hvis du har full ikhlaas (oppriktighet) i det du gjør så vil du tjene enorm mye ajr på dommedagen. Vit at det har seg slik at mennesker er skeptiske i starten, ofte de vil ikke prøve det uprøvde, men med en gang de ser noen som har klart det så vil de engasjere seg og følge i samme fotspor. Så vær den som leder menneskeheten til det gode. Og det kan hende at du ikke er den flinkeste til den oppgaven men når du tar oppgaven og prøver ditt beste så vil dette inspirere de beste der ute til å våkne opp av søvnen sin slik at de kan gjøre noe godt for Ummah. Og gjett hva! Du vil In shaa Allah få ajr for den jobben de gjør siden du var den som viste dem veien. Så kjære bror og kjære søster ikke undervurder dine evner til å få noe godt i denne verden. Stol på Allah og løp til gode gjerninger. Vær førstemannen til mølla av Khayr og kall andre deretter til den. Spre det gode for dette skal du få virkelig nytte av den dagen du vender tilbake til din HERRE, ALLLAH!

Leave a comment

5 gyldne råd til en kunnskapssøker – Del 1

_20151215_140801

Ordet kunnskap hører man i dag på alles lepper. Vi snakker ofte om hvor stort kunnskap er og hvor verdifull den er. Kunnskap er virkelig noe Islam verdsetter. Hele religionen er basert på kunnskap. Det er pålagt enhver muslim å søke kunnskap for å kunne tilbe Allah på den aller beste måten. Allah lærte oss i Koranen en bønn der vi skal be Ham om å øke oss i kunnskap.

Allah sier:

 وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

«Og si: Herre, gi meg mer kunnskap!» [Koran, 20:114]

Så kunnskap er noe man må søke mer av, fra vugge til grav. For som en muslim er man en evigstudent som søker kunnskap gjennom hele livet.

Profeten har også i hans mange beretninger, fortalt oss om kunnskaps storhet. En av de vakre hadithene som viser oss fordelene med å søke kunnskap er denne hadithen som ble rapportert av Muslim blant annet. Profeten sa:

“وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ”

«Og den som tar en vei i søken etter kunnskap, den vil Allah gjøre veien til Paradiset lett for.»[1]

Han sa også:

” مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ “

«Den som Allah vil godt med, vil Han gi forståelse i religionen.» [2]

Disse hadithene er velkjente hos mange. Vi har hørt dem gang på gang. Men ofte så sitter mange med et spørsmål: Hvordan skal jeg da starte denne reisen? Reisen i søk etter kunnskap. Hva burde jeg satse på i begynnelsen? Hva er de tingene jeg bør legge vekt på? Og mange slike spørsmål, er blant det mange lurer på. Våre lærde har besvart disse spørsmålene i mange av deres bøker de skrev om kunnskap og kunnskapssøking.  I disse bøkene ga de studenten (taalib al ilm) gode råd om hva han skal passe gjennom hele denne lange reisen, som egentlig varer gjennom hele livet. Vi skal in shaa Allah prøve å hente disse rådene og forenkle dem i punkter slik at dette kan være til stor hjelp for den som vil starte virkelig å søke kunnskap. For denne kunnskapen som vi snakker om er den beste av alle kunnskaper. Denne kunnskapen er en kunnskap som fører deg nærmere Allah og redder fra helvetet og får deg til å entre Paradiset, med Allahs hjelp. Så bli med og lær hva som kan hjelpe deg på denne veien. Vi starter med 5 gyldne råd og vil fortsette i fremtiden med 5 gyldne råd i hvert innlegg, så lenge Allah tillater oss in shaa Allah.

 

  1. Ha ikhlas

Først og fremst er det viktig å ha Ikhlas i din søk etter kunnskap. Ikhlas er veldig viktig siden dette vil knytte deg til Allah fra starten av. Og når du er knyttet til Allah fra starten av så vil du in shaa Allah, merke at Allah sender Hans velsignelse over deg dag og natt. Så du vil se at du lærer ting fort og effektivt. Noe som kunne ta år å lære vil du lære i løpet av kortere tid. SubhanaAllah, noen ganger du vil ikke tro din egne øyne når du innser hvor mye du har lært på så kort tid. Alt dette er igjen et resultat av din oppriktighet/Ikhlas. Med oppriktighet vil Allah velsigne din kunnskap så den kommer deg til nytte. Du vil kunne nytte selv av den og spre den videre til andre. Så det er viktig at du strever hardt etter å rense din intensjon fra alt ondt som shaytan kan friste deg med. For han jobber iherdig for å få deg unna ikhlaas. Han vil komme til deg og få deg til å kanskje søke kunnskap slik at du blir kjent og berømt. Og om man faller i denne fellen så kan dette føre til katastrofale konsekvenser som å havne i helvetet. Derfor er det livsviktig for en kunnskapssøker (talib ilm) at han overvåker hans intensjon konstant og passer på at oppriktighet er på plass. Denne biten må du ha under ditt syn hele tiden. Husk det!

 

  1. Gjøre dua

Etter at du har jobbet mye med ikhlas og å rense din niyyah så skal du da vende deg til Allah og be Ham mye om at Han skal gi deg nyttig kunnskap. Gjør alltid dua for dette vil styrke din kontakt til Allah. Dua er et av de viktigste utstyrene en mu’min (troende) har. Så øk din mengde av dua og gjerne bruk de duaene om kunnskap som Profeten pleiede selv å bruke. For eksempel denne vakre dua:

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا

Å Allah gi meg nytte i det Du har lært meg, og lær meg det som kan nytte meg, og gi meg mer kunnskap[3]

Og denne:

‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَمَنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ

O Allah, jeg søker Din beskyttelse fra kunnskap som ikke nytter, og fra en bønn som ikke blir bønnhørt, og fra et hjerte som ikke frykter [Deg], og fra et ego (nafs) som aldri blir mett.[4]

Og denne også:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ

Å Allah jeg spør deg om nyttig kunnskap, og søker tilflukt hos Deg fra unyttig kunnskap[5]

La disse duaene være en del av dine daglige bønner. In shaa Allah du vil se effekten av dem på deg og din utvikling i kunnskap.

 

  1. Ha en sterk viljestyrke og mye tålmodighet

Å søke kunnskap er ingen dans på roser. Å søke kunnskap er krevende. Det blir mer krevende jo høyere din ambisjon er. Jo høyere du sikter jo mer innsats og tålmodighet kreves fra deg. Vær da tålmodig på veien av kunnskap og ha en vilje av stål og la ingenting og ingen føre deg bort fra denne veien. Vit at shaytan hater virkelig at du søker kunnskap så han vil angripe deg fra alle kanter og prøve å stoppe deg på alle mulige måter. Men din tålmodighet og din viljestyrke vil gjøre deg rustet nok til å stå imot hans angrep in shaa Allah. Kanskje han sier til deg at du ikke er egnet til dette og at dette ikke er noe for deg. Men vit at han vil bare føre deg bort fra en vei som skal gjøre veien til Jannah lettere for deg. Så forstå godt hans plan og stå imot fristelsene han vil komme til deg med. Videre så må du være tålmodig med tanke på tiden. Ikke forhast med noe la ting ta den tiden det tar. For Allah har vist oss gjennom Hans visdom at forandring skjer over tid. Og din utvikling i kunnskap er en livsvarig prosess, så hast ikke med noe, og vær takknemlig for enhver mål du oppnår før det store målet, som er JANNAH. Og for å komme seg dit må du bruke den innlærte kunnskapen. Så vær tålmodig og vær ivrig etter å søke mer av den helt til den dagen du vender tilbake til din Herre, ALLAH.

 

  1. Ha en lærer

Det er nødvendig at man har en lærer. En lærer som er gudfryktig og kunnskapsrik som kan vise deg veien til nyttig kunnskap. Denne læreren vil, med Allahs hjelp, hjelpe deg å lære ting gradvis på en effektiv måte. Det læreren gjør er at han forenkler det vanskelige for deg og får deg til å forstå ting bedre og raskere enn det du ville ha gjort på egen hånd. Så pass på at du ikke lærer ting på egen hånd når du har tilgang til lærere som har lang erfaring og den kunnskapen du ønsker deg. Husk at Profeten var en lærer for sahaba og han er også vår lærer gjennom hans beretninger. Men han selv hadde en lærer slik Allah sier det i Koran, som var erkeengelen Jibril u. Så dette viser oss viktigheten av å ha en lærer når man søker kunnskap. Dette er en islamsk tradisjon som har gjaldt siden starten og du bør holde på denne tradisjonen om du ønsker å lykkes i din kunnskapssøking. Hast til å delta i samlingene av lærde og folk av kunnskap for man vet aldri om man vil få den samme muligheten i fremtiden.

 

  1. Lær det viktigste først

Etter at de ovennevnte punktene som er en del av det forarbeidet som du må ta deg av før du starter med å søke kunnskap, så kommer den viktige delen som handler om hva man skal begynne med. Dette punktet henger samme med det fjerde, fordi hvis du har en god lærer så vil han hjelpe deg med å starte med det viktigste først. På den måten så vil du lære på en systematisk og ryddig måte og du vil føle at din utvikling fører deg til nærmere dine mål.

Det viktigste man burde begynne med er uten tvil ting som er relatert til troen. Troen om Allah og alt det en muslim må tro på. Det faget som tar seg av dette er Aqeedah. Dette faget handler om den islamske troslæren. Det er viktig å ha en solid forståelse på hva troen går ut på for dette er fundamentet som alt annet er bygd på. Med en sterk tro så vil du lykkes å bygge andre ting og de tingene vil sitte stødig og godt forankret. Dermed sats å ha en god forståelse av troslæren og deretter kan du satse på Koran. Lær så mye du klarer av den. Det beste er å ha et mål om å kunne hele Koran utenat. Dette tar tid med det er en stor investering særlig for en kunnskapssøker som ønsker å bli en lærd. For Koranen er kjernen til all islamsk kunnskap. Med den i hjertet har du et skatt av visdom og kunnskap med deg til enhver tid. Strev deretter etter å lære deg betydningen av Koranen og hva lærde har sagt om hva vi kan trekke fra den av kunnskap og visdom. For å kunne forstå koran bedre må du lære deg språket som denne boken er skrevet på, nemlig arabisk. Arabisk er en viktig nøkkel i kunnskapssøking. Å lære arabisk kan synes å være vanskelig for mange, men med en god innsats og en god innstilling så vil man lære seg språket og begynne å forstå det meste. Så tenk hvor godt det skal være å forstå Allahs ord når du leser Koranen!

Å lære seg det viktigste først innebærer også at man lærer seg alt det som er obligatorisk for en muslim å kunne. Så det som er obligatorisk for deg å kunne, må du prioritere først. Da vil ting som er relatert til fiqh (islamsk rettsvitenskap) være noe å prioritere. Fiqh som er relatert til renselse, bønn, faste osv. Å kunne dette er grunnleggende siden denne kunnskapen berører de obligatoriske handlingene i Islam.

Etter det så kan du gå videre og fordype deg i kunnskapen enda mer for kunnskap er som et hav uten ende. Bare prioriter det viktigste først og når du er ferdig med det gå videre og lær deg mer. Vær alltid sulten etter mer kunnskap og la den kunnskapen du lærer være en del av din hverdag så vil du se at ditt liv blir mer velsignet.

 

Det var alt for denne gangen. In shaa Allah vi vil fortsette med andre nye 5 råd som kan hjelpe oss, som kunnskapssøkere, å lykkes i vår søk etter kunnskap i neste innlegg. Som sagt vi henter disse rådene fra bøkene til lærde som skrev om dette emnet. Hvis du har forslag om noen råd vi kunne fordype så vil vi gjerne høre fra deg. Send inn ditt forslag slik at vi kan lære fra hverandre.

Vi ber Allah om å rettlede oss og la oss være blant Hans tjenere som søker kunnskap for Hans skyld, og blant Hans tjenere som praktiserer det de kan av kunnskap. Måtte Allah tilgi oss og la oss være blant paradisets beboere. Allahumma Amin.

 

Alt godt er fra Allah og det som er feil og mangelfullt er fra vår side. Og Allah vet best.

[1] Sahih Muslim: (2699). Se også An-Nawawi i «Al-Arba’een»: (36)

[2] Sahih Bukhari: (71).

[3] Sahih: Sunan Ibn Majah: (251).

[4] Sahih: Sunan Ibn Majah: (250).

[5] Hasan: Sahih Ibn Hibban: (82).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.