Leave a comment

Bare plant frøet!

treet

Det kan hende at et frø du sår i dag ikke rekker å vokse seg til å bli et fruktbærende tre i din levetid, men det er stor sannsynlighet at de kommende generasjonene vil få stor nytte av fruktene. Så sett igang arbeidet selv om du ikke vil leve lenge nok til å se fruktene av arbeidet, men Allah skal belønne deg stort for å ha vært den som startet det hele.

Leave a comment

Stakkars oss

stakkars-oss

Når vi ser et barn lide til døden i Syria, og et annet sulte ihjel i Somalia, og et annet drukne i havet i flyktningstrømmen, så synes vi alltid så synd på dem. Stakkars dem, sier vi! Men egentlig det er vi så må synes synd på oss selv. Disse barna er in shaa Allah i et bedre sted, et sted der i himmelen rundt deres far Ibrahim (fred være med ham) slik Profeten (ﷺ) beskrev det til oss da han reiste til himmelen.[1] Så det er vi som må synes synd på oss selv. Vi som har druknet i grådighetens hav. Grådigheten har inntatt våre hjerter og ført til at våre hjerter har hardnet. Hva hjelper tårene, hvis ikke vi kan hjelpe til med noe. Selv noe så lite krevende som dua, gjør vi ikke en gang. Og vi lever bare videre i våre bobler, i sus og dus, i luksus og velstand. Og glemmer at Allah vil spørre oss hva vi gjorde når våre søsken var i nød. Hva skal vi svare da? Så la oss synes veldig synd på oss selv, og gråte over vår likegyldighet og vår mangel på nestekjærlighet. Så stakkars oss, og stakkars oss, og stakkars oss, vi drukner i grådighetens hav uten å merke det! Å Allah, redd oss før det er for seint! Amiiin

[1] Se Sahih al-Bukhari: 7047

Leave a comment

Dikt: Mandhummah al-Bayquniyyah

fullsizerender-19

Her er en tilnærmet oversettelse av det velkjente diktet mandhummah al-bayquniyyah av Imam al-Bayquni. I dette diktet forklarer Imamen de sentrale begrepene i hadith-terminologien på en forenklet måte. Vi håper at denne oversettelsen vil være til hjelp for den som ønsker å pugge diktet. Vi anbefaler videre at den som ønsker å få seg en dypere forståelse av diktet, bør oppsøke forklaringene av lærde  over diktet. Og det finnes flere forklaringer av dette diktet av lærde fra fortiden og en god del andre fra vår samtid Alhamdulillah.

diktet-al-bayqooniyah (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å tjene Hans budskap og religion.

N.B: Disse e-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Leave a comment

Profetens (ﷺ) siste preken

 

green
Det ble berettet fra Uqbah bin Amir (radiyaAllah ‘anhu) at han sa: Profeten (ﷺ) gikk og ba for martyrene ved Uhud, og etter det gikk han opp på prekestolen. Det var som om han tok farvel med både de levende og de døde. Da sa han: Sannelig, jeg er deres forløper til al-Hawdh (Bassenget), og sannelig dens bredde er lik avstanden mellom Aylah og al-Juhfah. Og sannelig jeg frykter ikke for dere at dere skal drive med avgudsdyrkelse (shirk) etter meg, men det jeg frykter for dere er denne verden, at dere konkurrerer om den, og dreper hverandre. Og da vil dere gå til grunne slik de før dere gikk til grunne. Uqbah sa: Dette var den siste gangen jeg så Allahs sendebud (ﷺ) på prekestolen.
[Tilnærmet oversettelse, Sahih Muslim: 2296]
4 Comments

Ibn Rajab om den som ikke klarer å gjøre hajj

arafah

Ibn Rajab (rahimahullah) skrev noe vidunderlig i hans banebrytende bok «Lataif al Maarif fima lilmawasim al-aam min wadhaaif» og sa:

من لم يستطع الوقوف بعرفة، فليقف عند حدود الله الذي عرفه

ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة، فليبت عزمه على طاعة الله ليقربه ويزدلفه

ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى، فليذبح هواهه هنا ليبلغ به المنى

ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه منه بعيد، فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد

Den som ikke klarer å stå ved Arafah, så la ham stå ved Allahs grenser som han kjenner til [altså ikke bryte dem]

Den som ikke klarer å overnatte ved Muzdalifah, så la ham overnatte med hengivenhet i Allahs adlydelse slik at han kommer Ham nær

Den som ikke er i stand til å slakte hans offerdyr ved Mina, så la ham slakte hans lyster (hawa) her og nå, slik at han oppnår målet

Den som ikke klarer å komme seg til Huset fordi han er langt unna det, så la ham vende seg til husets Herre for Han er nærmere ham enn halspulsåren.

[Tilnærmet oversettelse, se Ibn Rajab s.633 med noen endringer]

Leave a comment

Den vitenskapelige metoden for studie og utenatlæring av hadith

maktabah

I Allahs navn den barmhjertige den nåderike

All lovprisning tilhører Allah, alle skapningenes Herre. Må Allahs fred og velsignelse være med den sannferdige Profeten, vår Profet Muhammad, og hans familie, og hans følgesvenner, og må fred være med dem i mangfold.

Dette er en kort avhandling (risalah) om hvordan hadith skal studeres og pugges. Og hvordan man skal studere den gradvis og gå oppover i dens grader. Enhver som tar for seg noe (et fag) bør begynne med det litt og litt, slik at en får med seg den mengdevis. Derfor er det viktig for hadith-studenten å fokusere først og fremst på de korte bøkene i hadith før de store. Og vi skal med Allahs vilje, sette opp et studieløp for hadith-studenten som vil hjelpe ham til å pugge hadith og dens vitenskap. Vi skal ikke glemme å påpeke at hukommelsen er avhengig av forståelsen. Så den som forstår før han pugger vil kunne pugge raskere og det han pugger vil sitte mer stødig i hans hukommelse.

Denne metoden er basert på disse bøkene inndelt i forskjellige nivåer. Den første bok er «Arba’een nawawiyyah» av Abu Zakariyya an-Nawawi med de ekstra hadithene lagt til av al-Haafidh Ibn Rajab al-Hanbali. Deretter boken «Umdatul al ahkaam min kalaam khayril anaam» av al-Haafidh Abdulghani al-Maqdasi. Deretter boken «Bulugh al maraam min adilatil ahkaam» av al-Haafidh Ibn Hajar. Deretter boken «al-Muhharar fiil hadith» av al-Haafidh Ibn Abdulhaadi. Deretter boken «al-Muntaqaa» av Abu al-Barakaat Majdudin Ibn Taymiyyah. Denne vitenskapelige metoden for studie og utenatlæring av hadith inndeles i følgende fem nivåer:

 

Det første nivået

Pugge «Arba’een an-Nawawi» av Abu Zakariyya Yahya bin Sharaff an-Nawawi (rahimahullah). Han døde i år 676 e.h. I tillegg til dette skal man pugge de ekstra hadithene som ble lagt til slik at antallet hadither ble 50. Disse ble lagt til av al-Haafidh Ibn Rajab al-Hanbali (rahimahullah) som døde i år 795 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

An-Nawawi har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er slik at han sier: Rapportert av al-Bukhari, eller Muslim, eller an-Nasai, eller Abu Dawood, eller at-Tirmidhi, eller Ibn Majah, eller Malik, eller Ahmad, eller ad-Darimi, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni, eller al-Bayhaqi, eller Abu al-Fath Nasr al-Maqdasi i hans bok al-Hujjah.

 

Det andre nivået

Pugge «Umdatul ahkaam» av al-Haafidh Abdulghani al-Maqdasi al-Jama’ili al-Hanbali (rahimahullah) som døde i år 600 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

Al-Hafidh Abdulghani al-Maqdasi har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er at han forholder seg til å nevne kun de hadithene som er nevnt i de to sahih-samlingene (Sahih Bukhari og Sahih Muslim). Han har for det meste fulgt etter dette kriteriet som han nevnte i hans introduksjon. Men dette kriteriet ble ikke etterfulgt når det kommer til noen få hadither. Så noen ganger vil han rapportere en hadith som står i al-Bukhari uten at den står i Muslim, og det motsatte skjer av og til. Andre ganger vil han rapportere en hadithen som ikke står nevnt i begge og dette skjer sjeldent. Dette har ikke skjedd unntatt i en eller to hadither.

 

Det tredje nivået

Pugge «Bulugh al-Maraam» av al-Haafidh bin Hajar Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (rahimahullah) som døde i år 852 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

Al-Haafidh bin Hajar har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er at han sier «Rapportert av de syv» og da mener ham Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawood, at-Tirmidhi, an-Nasai, og Ibn Majah. Når han sier «de seks» så mener han alle de førnevnte unntatt Ahmad. Og når han sier «de fem» så mener han alle de førnevnte unntatt al-Bukhari og Muslim. Noen ganger kan han si: De fire og Ahmad. Og med «de fire» så mener han alle de førnevnte unntatt de tre første (altså de fire er Abu Dawood, at-Tirmidhi, an-Nasai og Ibn Majah). Når han sier de tre: alle de førnevnte unntatt dem og den siste (dvs. de tre er Abu Dawood, an-Nasai og at-Tirmidhi). Når han sier «enig om» (mutafaqun alayhi) så mener han: al-Bukhari og Muslim.

Hvis en hadith ikke er nevnt hos de førnevnte vil al-Haafidh ibn Hajar si: Rapportert av Malik, eller ash-Shafi, eller Ibn Abu Shaybah eller noen andre. Han vil også nevne noen ganger hvem av hadith-lærde som har vurdert hadithen som autentisk (sahih) eller svak (daif). Da vil han si: Vurdert som autentisk (sahih) av Ibn Khuzaymah eller at-Tirmidhi, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni osv.

 

Det fjerde nivået

Pugge «al-Muhharar fil hadith» av al-Haafidh Muhammad bin Ahmad bin Abdulhaadi al-Hanbali som døde i år 744 e.h

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

Al-Hafidh Ibn Abdulhaadi har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadith:

Denne metoden er at han sier: Rapportert av al-Bukhari, eller Muslim, eller an-Nasai, eller Abu Dawood, eller at-Tirmidhi, eller Ibn Majah, eller Malik, eller ash-Shafi, eller Ahmad, eller ad-Darimi, eller Ibn Khuzaymah, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni, eller al-Bayhaqi, eller Ibn Abu Shaybah, eller Abdulrazzaq osv. Ved flere hadither nevner han fortellerkjedene (asanid) av hadithene og deretter gir en dom (hukm) over deres autentisitet eller svakhet med en detaljert forklaring. Han snakker om beretterne ved å gjøre jarh (påpeke svakheter ved en beretter) og ta’dil (påpeke rosverdige egenskaper ved en beretter).

 

Det femte nivået

Pugge «al-Muntaqaa limajdidiin Ibn Taymiyyah» av Abu al-Barakaat Ibn Taymiyyah al-Harraani (rahimahullah) som døde i år 652 e.h.

Den metoden som hadith-studenten vil følge i dette nivået er som følgende:

 1. Pugge navnet til beretteren av hadithen (raawi)
 2. Pugge teksten (matn) til hadithen
 3. Pugge boken hvor hadithen er nevnt.
 4. Pugge kapitlet hvor hadithen er nevnt.
 5. Pugge hadithen med fortellerkjeden (sanad) med tre berettere (thulathi sanad)
 6. Vite betydningen av de vanskelige begrepene.
 7. Vite hvem som rapporterte hadithen (andre imamer).

nød

Al-Hafidh Abu al-Barakaat har en metode som har bruker for å gjøre takhriij (kildekritikk) av hadithen:

Denne metoden er at han sier: Rapportert av al-Bukhari, eller Muslim, eller an-Nasai, eller Abu Dawood, eller at-Tirmidhi, eller Ibn Majah, eller Malik, eller ash-Shafi, eller Ahmad, eller ad-Darimi, eller Ibn Khuzaymah, eller al-Haakim, eller Ibn Hibban, eller ad-Daraqtuni, eller al-Bayhaqi, eller Ibn Abi Shaybah, eller Abdulrazzaq osv. Når han sier «enig om (mutafaqun alayhi)» vil han mene; al-Bukhari, Muslim og Ahmad. Og når han sier «Begge har rapportert den» så mener han: al-Bukhari og Muslim. Og når han sier «al-Jama’ah (gruppen)» så mener han: al-Bukhari, Muslim, an-Nasai, Abu Dawood, at-Tirmidhi, Ibn Majah, og Ahmad. Og når han sier «de fem» så mener han: an-Nasai, Abu Dawood, at-Tirmidhi, og Ibn Majah, og Ahmad.[1]

Avslutningsvis spør jeg Allah den Allmektige den Gavmilde om å la dette være til nytte til den som skrev det og den som leser det. Og jeg ber Ham at Han velsigner dem med nyttig kunnskap og gode gjerninger.

Og må Allahs fred og velsignelse være med vår Profet Muhammad, og hans familie, og hans følgesvenner.

 

Skrevet av

Den fattige tjeneren i nød for nåde av hans Herre

Abdulaziz bin Ibrahim al-Khudayr

21/4/1432 (e.h)

Riyadh[2]

 

 

[1] Etter disse nivåene vil vi anbefale den av hadith-studentene som er veldig motivert og har høye ambisjoner, til å pugge bøkene av Sunnah og de kjente islamske verkene. Da oppfordres det at han starter med å pugge: Sahih al-Bukhari første. Deretter: Sahih Muslim. Deretter: Sunan an-Nasai. Deretter: Sunan Abu Dawood. Deretter: Jaami’ Tirmidhi. Deretter: Sunan Ibn Majah. Deretter: Sunan ad-Darimi. Deretter: Muwatta Malik. Deretter: Sahih Ibn Khuzaymah. Deretter: Sahih Ibn Hibban. Deretter: Musanaf Abdurazzaq. Deretter: Musanaf Ibn Abi Shaybah.

[2] Dette er en tilnærmet oversettelse av denne artikkelen. Hvis noe er oversatt riktig så lovprises Allah for Hans hjelp og veiledning. Og hvis noe er feil oversatt så ber vi Allah om tilgivelse. Og gjerne si ifra om det er noe som bør korrigeres. Og Allah vet best og det er Han vi lovpriser for det gode Han hjelper oss å utføre.

Leave a comment

Dikt: Våre Ord

words

 

 1. Vit at dine ord blir hørt og skrevet

 2. I bøkene av gjerninger sannelig der blir de skrevet

 

 1. Av engler som aldri går glipp av noe av vår ord og gjerninger

 2. For de skriver ned alle våre ord og gjerninger[1]

 

 1. Å du ærede troende mann eller kvinne vær forsiktig med dine ord

 2. Ikke si noe du vil angre på når du få høre dine ord

 

 1. Den dagen de skal bli lest opp fra de omfattende bøkene

 2. Dagen hvor alle mennesker skal få lese de bøkene

 

 1. Noen vil få boka si på høyre hånd

 2. Lykkelig er den som får den på høyre hånd

 

 1. Han skal juble og si stolt og glad: Her les min bok

 2. For jeg visste at jeg skal få dette så les min bok

 

 1. Tapt er den som skal få boka si på venstre hånd

 2. Han vil angre meget for å ha fått den på venstre hånd

 

 1. Ingen eiendom ei penger han hadde vil hjelpe ham

 2. Alt dette har han tapt og det kan ikke hjelpe ham[2]

 

 1. Så la den som lever og leser dette vær årvåken

 2. For sannelig en troende er varsom og årvåken

 

 1. Strev etter å alltid si det som gleder Allah

 2. For du vil bli overrasket av hva du skal få fra Allah

 

 1. Av velsignelser og goder du har aldri sett maken til

 2. Og høye grader til steder i paradiset ingen har sett maken til

 

 1. Tro meg dette kan du få bare på grunn av noen få ord

 2. Slik Profeten fortalte oss om med hans visdomsfulle ord[3]

 

 1. At en tjener kan ordlegge seg med noen få ord

 2. Uten å tenke mye på det men han blir belønnet rikelig ved disse få ord

 

 1. Allah få ham til å oppnå høye grader i Paradiset

 2. Der han skal entre og hygge seg i engene av Paradiset

 

 1. En annen tjener kan ordlegge seg med noen få ord

 2. Som er så forkastelig at han blir straffet ved disse få ord

 

 1. Allah får ham til å hives i dypene av Helvetet

 2. Der ilden brenner intens i gropene av Helvetet

 

 1. Åpne øyene og ikke overse ordenes makt

 2. Ved Allah, ordene kan ha en utrolig makt

 

 1. Ordene dine må være ord som bringer folk sammen

 2. Og lærer dem at sterkere er vi sammen

 

 1. Ordene dine må være full av Guds visdom

 2. For det er ingenting mer verdifullt enn Guds visdom

 

 1. Ordene dine skal ikke kle naken noen som helst

 2. For vit at du skal bli tatt til ansvar hvis du gjør dette mot noen som helst

 

 1. Ordene dine skal ikke nevne andres mørke sider

 2. For sannelig du selv skjuler mange mørke sider

 

 1. Ordene dine må ikke gjøre noen liten

 2. Ved å undertrykke dem for husk du selv er liten

 

 1. Liten var du uten makt og styrke

 2. Så ikke bli lurt av hva du har fått av makt og styrke

 

 1. For til syvende og sist skal du forbli et menneske

 2. Virkelig for en svak skapning er et menneske

 

 1. Salig er dem som gjør seg liten og ydmyk foran Allah

 2. Paradisets gleder og hager er for de ydmyke tjenere av Allah

 

 1. Ordene dine skal ikke brenne noens hjertet

 2. Ved Allah ord kan skape dype arr i hjertet

 

 1. Arr som vil stå imot tidenes tann

 2. For noen sår kan ikke viskes bort av tidens tann

 

 1. Vit at et hardt ord et skarpt ord kan bli leggende å brenne

 2. På bunnen av et hjerte der skal det fortsette å brenne

 

 1. Hvor mange har vi sett som var bestevenner

 2. Men et uheldig ord skilte dem og gjorde dem til evig uvenner

 

 1. Hvor mange familier har gått til grunne på grunn av noen få ord

 2. Og hvor mange sterke bånd har blitt oppløst på grunn av noen få ord

 

 1. Så vær mild og barmhjertig med dine ord

 2. Og skap lys og glede med dine ord

 

 1. Ordene dine må forsone folk og skape fred

 2. Verden lengter virkelig etter folk som skaper fred

 

 1. Vær vennlig med dine søsken i tro

 2. Vis dem at de står deg kjært for dette er en del av din tro

 

 1. Husk, Husk at ord kan være et mektig våpen

 2. Som kan skade mer enn et annet våpen

 

 1. Ord kan også være et vidunderlig verktøy

 2. Som kan skape under og for et flott verktøy

 

 1. Min kjære søsken i tro husk Herrens ord

 2. I Hans hellige bok for viktig er Herrens ord[4]

 

 1. Han mannet oss til å ordlegge oss på beste måte

 2. For Satan vil skape strid mellom oss på verste måte

 

 1. Kom i hu også Profetens ord

 2. For visdomsfulle og livsviktige er Profetens ord[5]

 

 1. Han fortalte at den som tror på Allah og dommensdag

 2. Må ordlegge seg godt hvis han virkelig tror på dommensdag

 

 1. Hvis ikke han har noe godt å si

 2. Så er det beste for ham å tie stille må vi si

 

 1. Fyll da din munn du troende med vakre ord

 2. For du vil bli belønnet meget ved slike ord

 

 1. Forlat baksnakking og spredning av rykter

 2. For du selv hater at andre baksnakker deg og sprer om deg rykter

 

 1. Så elsk for andre det du elsker for deg selv

 2. Sannelig du kan ikke være sann troende før du forstår dette selv

 

 1. La oss alle være forsiktige med våre ord og frykte

 2. En dag som er meget krevende uten noe sted å flykte

 

 1. Noen mennesker vil gå til grunne på grunn av det de sa

 2. For andre skal ta fra deres gjerninger på grunn av hva om dem de sa

 

 1. Frykt Allah da og vær varsom med ditt ordvalg

 2. For en troende er svært varsomt med hans ordvalg

 

 1. Ordene våre må være fri fra tull og tøys om alvorlige ting

 2. Som det å latterliggjøre religionen for dette er en alvorlig ting

 

 1. I vantro kan man falle mens man ikke en gang vet det

 2. Så la enhver av oss ta dette alvorlig for vi vet det

 

 1. Unngå alle disse klanderverdige egenskaper

 2. Og la dine ord strømme fra rosverdige egenskaper

 

 1. Godt skal det gå deg om du ordlegger deg godt

 2. For Fredens bolig er for dem som ordlegger seg godt

 

 1. Allah den Sjenerøse ber vi om å veilede våre ord

 2. Slik at de skal inneholde det beste av alle ord

 

 1. Må Allah skåne oss fra å falle i baksnakking

 2. For motbydelig og forkastelig er baksnakking

 

 1. Må Allah la våre tunger si det som behager Ham

 2. Og gleder Ham for vi skal møte Ham

 

 1. Allahs tilgivelse ber vi for alle våre ukloke ord

 2. Og tilgivelse bør vi be fra de vi fornærmet med våre ord

 

 1. Må Allah gjøre våre ord til en skatt for oss

 2. En skatt der borte i Paradiset som blir spart for oss

 

 1. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

 2. Og Allahumma Ameen sier vi med håpefulle hjerter

 

 

[1] Referer til versene fra Koranen; 50:18, 82:10-12.

[2] Referer til versene fra Koranen; 69:19-30.

[3] Referer til hadithen som står blant annet i Sahih Bukhari [6478].

[4] Referer til Koranen; 17:53.

[5] Referer til hadithen som står blant annet i Sahih Bukhari [6138].

Versene 89 og 90 i diktet referer til hadithen som står blant annet i Sahih Muslim [2581]