Alvorligheten av å baksnakke

backbiting

Kort om alvorligheten av å baksnakke – Bevis fra Koran Vers og autentiske Hadith

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

I Allahs navn, Den Barmhjertige og Den Nåderike

All lovprisning tilhører Allah, vi lovpriser Ham og søker Hans tilflukt fra ondskapen som stammer fra våre egne synder. Vi oppsøker Hans tilgivelse og Hans barmhjertighet ved å komme nærmere Ham. Den som Allah veileder ingen kan villede ham, og den som Han villeder, ingen kan veilede ham. Vi bevitner at det er ingen andre guddom unntatt Allah, og at Muhammed er Hans tjener og siste sendebud. Allah sendte ham for å føre menneskeheten fra mørke til lys, fra uvitenhet til kunnskap, og sist men ikke minst, fra avgudsdyrkelse til å tilbe kun én Gud (Tawheed). Så måtte alltid fred og velsigne være med ham, hans familie, hans følgesvenner, og alle som følger ham inntil dommedagen.

Allah den Allmektige sier: «Og forman, for påminnelse ganger de troende»           

(Tilnærmet mening: Koran, 51:55)

Profeten (fred være med han) sa: «Videreformidl mitt budskap til andre, til og med hvis det er et vers.»   

(Sahih Al-Bukhari: 3461)

Allah oppfordrer oss i dette verset å påminne hverandre for dette skal alltid hjelpe den troende. Som et menneske, så kommer man alltid til å glemme seg av og til. Dette er en egenskap som vi mennesker er kjent for. Og det er et veldig kjent ordtak på arabisk som illustrerer dette:

‘’ Den første som glemte var det første mennesket.’’

(Dvs. Adam -fred være med ham)

Derfor er det viktig at den troende bli stadig formanet om hans mål i livet ellers så glemmer vi målet vårt i livet og da taper vi både her dunya og i akhirah.  Profeten -fred være med ham- var den beste blant de som formanet folk. Han valgte alltid den passende tiden for å påminne hans følgesvenner om Allah og Hans religion. Profeten (fred være med ham) oppfordret oss videre til å videreformidle hans budskap og til å påminne oss selv og andre om viktigheten av å adlyde Allah.

Nå, i vår tid, har det blitt en vane å baksnakke folk. Det skjer i hverdagen til flere muslimer, noe som er veldig trist å tenke på. Muslimer baksnakker hverandre uten å legge merke til det selv, noe som er svært alvorlig siden det er en av de store syndene. Kanskje er det fordi vi har glemt alvorligheten av å baksnakke andre?

Derfor har vi oversatt noen Vers fra Koranen og noen autentiske Hadith som forteller oss alvorligheten av å baksnakke andre. Det finnes flere Vers fra Koranen og flere autentiske Hadith som snakker om dette emnet, men dette er noen av dem. Om du finner noe feil så rett på feilen siden det er kun Allah som er fullstendig og feilfri, mens vi mennesker kan gjøre feil.

Jeg ber deg inderlig om å huske oss og muslimer verden rundt i dine du’a, og jeg håper Allah Den Opphøyde gjør oss blant de som praktiserer det Han har pålagt oss.

Jeg spør Allah Den Opphøyde om at Han velsigner dette, holder oss unna synder og samler oss alle som leser og praktiserer dette i de høyeste gradene av Paradiset. Allahumma ameen.

ALVORLIGHETEN AV BAKSNAKKING.

Allah sier i Koranen – Surat Al-Hujurat 49:10

’De troende er jo brødre, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Allah, så dere må finne nåde.’’ (Tilnærmet mening)

Her får vi blant annet vite at alle som er troende (muslimer) er søsken.

Videre sier Allah i Koranen – Surat Al-Hujurat 49:12

”Å dere som tror, unngå å gjøre for mange formodninger (mistanker). Noen formodninger (mistanker) er synd. Spioner ikke, og baktal ikke hverandre. Ville vel noen like å spise kjøttet av sin døde bror som en åtselsfugl? Dere ville avsky det. Så frykt Allah! Allah er Den som aksepterer omvendelser og Nåderik.” (Tilnærmet mening)

I dette verset advarer Allah de troende fra å ha formodninger (mistanker), fra å spionere og fra å baktale/baksnakke hverandre. Allah Den Vise sammenligner det å baksnakke hverandre som det å spise kjøttet av sin døde bror.

Profeten (fred være med han) definerte baksnakking da han sa: ”Vet dere hva som menes med baksnakking?” De sa, ”Allah og Hans sendebud vet best.” Han sa: Det er å si noe om din bror som han misliker. ”En spurte, ”Selv om det jeg sier er sant om min bror?” Han svarte, ”Hvis slike mangler du sier er sant om ham, da har du baksnakket ham, og hvis han ikke har det du sier, så har du begått ærekrenkelser mot ham.’’ – Tilnærmet mening: Sahih Al-Muslim (2589), Abu Dawood og Tirmidhi.

Profeten (fred være med han) gikk forbi to graver og sa: ‘’Disse to personene i gravene blir straffet, men de blir ikke straffet for noe stort. Den ene personen var uforsiktig når han urinerte og den andre pleide å baksnakke ‘’ – Tilnærmet mening: Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim og Ibn Majah (376)

Profeten (fred være med han) sa: ‘’Den som baksnakker entrer ikke Paradiset.’’                                     -Tilnærmet mening: Sahih Al-Bukhari (6056), Sahih Al-Muslim (105) og musnad Ahmed ibn Hambal

Ut ifra Verset i Surat Al-Hujurat og disse utsagnene til Profeten (fred være med han)  får vi noen viktige lærdommer. Det å være med på å baksnakke andre er noe dårlig og forbudt i Islam, og det vil kun føre deg til noe negativt i både Dunya og Akhirah.  Sistnevnte Hadithen sier klart og tydelig at den som baksnakker kommer ikke til å entre Paradiset. Blant annet dette viser oss alvorligheten av den store synden: BAKSNAKKING.

Så kjære søsken: vær forsiktig hvis du virkelig frykter ALLAH!

Jeg spør Allah Den Opphøyde om å akseptere dette fra oss, og jeg spør Allah Den Opphøyde om å velsigne og støtte enhver som leser dette og prøver å holde seg unna synder. Alt som står her er forøvrig ment å føre enhver av oss nærmere Allah og Hans Paradis og påminne/advare oss fra å synde mot Allah Den Opphøyde. Tilslutt spør jeg Allah Den Opphøyde om å tilgi våre synder, gi oss ikhlas (oppriktighet) i alle våre handlinger og velsigne oss alle sammen med et godt liv her i Dunya og belønne oss i Akhirah med Jannatul-Firdows. Allahumma ameen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s